Book & Special Issues

 

2019:

Alonso Alonso, María and María Jesús Cabarcos Traseira, eds. 2019. Eco-fictions: Emergent Discourses on Nature and the Environment in Postcolonial Literatures. Special Issue for the Journal of Postcolonial Writing: 55 (2) (ISSN: 1744-9855).

Acuña, Ana, María Xesús Nogueira & Natalia Poncela (Eds.). Ecofeminism: Words and Images. Special Issue. Work in progress.

Nogueira, María Xesús (Trans.). Cuestionar el orden de las cosas. Antología de Xela Arias. Work in progress.

 

2018:

Aleixandre, Marilar (Ed.) Xohana Torres: Natureza de illa. A Coruña: Real Academia Galega, 2018.

Estévez-Saá, Margarita & María Jesús Lorenzo-Modia (Eds.). The Ethics and Aesthetics of Eco-caring: Contemporary Debates on Ecofeminism(s). Special Issue. Women’s Studies 47.2 (2018).

Nogueira Pereira, María Xesús (Ed.). Xela Arias. Poesía reunida. Edicións Xerais de Galicia, 2018.

 

2017:

Acuña Trabazo, Ana e María Xesús Nogueira Pereira (Eds.). Boletín Galego de Literatura: Corpos, territorios e resistencias. Os traballos das mulleres nas literaturas galega e irlandesa, 50 (2017). Santiago de Compostela: Servizo de Publicacións e Intecambio Científico.

Alonso Alonso, María. Transmigrantes, fillas da precariedade. A Coruña: Axóuxere, 2017.

Nogueira Pereira, María Xesús (Ed). ’13. Antoloxía da poesía galega próxima. Santiago de Compostela: Chan da Pólvora & Papeles mínimos, 2017.

Palacios, Manuela (Ed.). Migrant Shores. Irish, Moroccan & Galician Poetry. Cliffs of Moher: Salmon Poetry, 2017. ISBN 9781910669969.

Rodríguez González, Olivia (Ed.). El tesoro de Punta Herminia y otros textos sumergidos. Santiago: Alvarellos, 2017.

Rodríguez González, Olivia (Ed.). Un pozo de Luz. A Coruña: Real Academia Galega, 2017.

 

2016:

Lorenzo Modia, María Jesús (Ed.). Ex-sistere. Women’s Mobility in Contemporary Irish, Welsh and Galician Literatures. Newcastle: Cambridge Scholars, 2016. ISBN 978-1-4438-8700-7

Palacios, Manuela (Ed.). Six Galician Poets. Trans. Keith Payne. Todmorden: Arc Publications, 2016. ISBN 978-1-4438-8700-7

 

2015:

Rodríguez González, Olivia. (Ed). José Mejuto Bernárdez, Cartas de un condenado a muerte. Los últimos días en prisión del republicano gallego José Mejuto Bernárdez (1936-1937). Santiago: Alvarellos, 2015. ISBN 978-84-89323-91-9

 

2014:

Acuña, Ana. Conciencia política e literatura galega en Madrid (1950-2000). Vigo: Xerais, 2014. ISBN 978-84-9914-629-4

Acuña, Ana (Ed.). Letras nómades. Experiencias da mobilidade feminina na literatura galega. Berlin: Frank & Timme, 2014. ISBN 978-3-7329-0095-4.

 

2013:

Baltrusch, Burghard (Ed.). Lupe Gómez: Libre e Estranxeira. Estudos e traducións. Berlin: Frank & Timme, 2013.

Miguelez-Carballeira, Helena. Galicia, A Sentimental Nation. Wales: University of Wales Press, 2013.

 

2012:

Palacios, Manuela (Ed.). Forked Tongues: Galician, Basque and Catalan women’s poetry in translations by Irish poets. Bristol: Shearsman, 2012.

 

2010:

Nogueira, María Xesús, Laura Lojo & Manuela Palacios (Eds.). Creation, Publishing, and Criticism: The Advance of Women’s Writing. New York: Peter Lang Publishing, 2010.

O’Donnell, Mary & Manuela Palacios (Eds.). To The Wind Our Sails: Irish Writers Translate Galician Poetry. Cliffs of Moher: Salmon Poetry, 2010.

 

2009:

Palacios, Manuela & Laura Lojo (Eds.). Writing Bonds: Irish and Galician Contemporary Women Poets. New York: Peter Lang Publishing, 2009.

 

2008:

Palacios González, Manuela & Helena González Fernández (Eds.). Palabras Extremas: Escritoras Gallegas e Irlandesas de Hoy. A Coruña: Netbiblo, 2008.