Book Chapters

 

2019:

Acuña Trabazo, Ana. “A musa encadeada de Evaristo de Sela”, in  Stella Maris González Balbuena y Xosé Abilleira Sanmartín (coords.), Homenaxe a Evaristo de Sela (1917-1994). Estudos e lembranzas sobre a vida e a obra do helenista e poeta. Vigo: Xerais, 2019, pp. 27-38.

Acuña Trabazo, Ana. “As cartas de dona Virxinia Pereira Renda á familia de Ramón Otero Pedrayo. Un epistolario do íntimo e do exilio”, in Xosé A. Fernández Salgado e Aquilino S. Alonso Núñez (eds.), Non haberá illa, pro hai o nome. Homenaxe a Antón Palacio. Vigo: Servizo de Publicacións da Universidade, 2019, 149-160.

Acuña Trabazo, Ana. “Santa, compañeira e natureza viva. A muller na obra en galego de Avelino Díaz”, in Non me deas diñeiro/polo que che dou. Tributo académico a Avelino Díaz (1897- 1971) Vol. I Poesía. Coruña: 3D1T0R4, 2019, pp. 77-84.

Acuña Trabazo, Ana. “Antonio Fraguas e a construción do común na cultura popular”, in Antonio Fraguas. A cultura como forma de vida. Santiago de Compostela: Servizo de Publicacións da Universidade, 2019, pp. 133-157.

Acuña Trabazo, Ana. “Cita dos amigos pontevedreses. Epistolario de Antonio Fraguas a Xosé Filgueira Valverde”, in Antonio Fraguas: laboris causa. Trigo limpo candeal. Cadernos Ramón Piñeiro (XXXIX). Xunta de Galicia, 2019, pp. 71-88.

Alonso Alonso, María and María Jesús Cabarcos Traseira. 2019. “A legacy of waste: Reflections on literature and the environment”. Eco-fictions: Emergent Discourses on Nature and the Environment in Postcolonial LiteraturesJournal of Postcolonial Writing, 55 (2): 147-154 (ISSN: 1744-9855).

Estévez-Saá, Margarita. “Recent Contributions to the Irish Novel by Sara Baume, Anna Burns and Eleanor O’Reilly: On Language, Words and Wordlessness”. Oceánide (2019). Forthcoming.

Estévez Saá, Margarita and María Jesús Lorenzo Modia “Introduction – The Ethics and Aesthetics of Eco-Caring: Contemporary Debates On Ecofeminism(S)”. The Ethics and Aesthetics of Eco-Caring: Contemporary Debates on Ecofeminism(s). New York, Routledge, 2019, 1-25.

Lorenzo Modia, María Jesús and Begoña Lasa Representations of the New Woman in The Irish Times and The Weekly Irish TimesA Preliminary Approach”. (Oceánide 2019). Forthcoming.

Palacios, Manuela and  María Xesús Nogueira “Otherwhereness and Gender: Mary O’Malley’s Asylum Road and Marga do Val’s A cidade sen roupa ao sol”. Oceánide (2019). Forthcoming.  

Palacios, Manuela. “Singladuras por la poesía gallega joven”. Introducción a antología Young Galician Poets. Athens: Vakxikon, 2019.

Palacios, Manuela. “Switching Darkness Off: Young Irish Poets”. Introduction to anthology Young Irish Poets. Athens: Vakxikon, 2019

Palacios, Manuela (eds.)  ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΝΕΩΝ ΓΑΛΙΚΙΑΝΩΝ ΠΟΙΗΤΩΝ / Antoloxía de poesía galega nova. Athens: Vakxikon, 2019.

Palacios, Manuela. Review Bloodroot (Doire Press, 2017), by Annemarie Ní Churreáin. Estudios Irlandeses (revista electrónica de la Asociación AEDEI). Nº 14 (2019): 268-270

 

2018:

Acuña Trabazo, Ana. “No principio foi a viaxe. Achegamento ao macrotexto de Isaac Xubín”, in Homenaxe a Ramón Gutiérrez Izquierdo. Vigo: Servizo de Publicacións da Universidade, 2018, pp. 15-25.

Cabarcos, María Jesús. “Uprooted and Dispossessed: An Ecocritical Feminist Reading of Farida Karodia’s Other Secrets.” Beyond Trishanku: Diaspora Poetics and Homing in South Asian Women’s Writing. Ed. Shilpa Daithota Bhat. ISBN: 978-1-4985-7762-5. Lexington Books (Rowman & Littlefield Publishing), Maryland, US. 17 – 30.

Estévez-Saá, Margarita & María Jesús Lorenzo Modia, “The Ethics and Aesthetics of Eco-caring: Contemporary Debates on Ecofeminism(s)” Women’s Studies 47.2 (2018): 123-146. ISSN:  0049-7878

Estévez-Saá, Margarita. “ ‘Us returniks’: Transcultural Atlantic Exchanges in Mary Rose Callaghan’s and Elizabeth Wassell’s Novels”. In Looking Out on the Fields. Reimagining Irish Literature and Culture. Eds. A. de Toro Santos  & Eduardo Barros Grela. Université de Rennes 2, 2018, 223-239.

 Lorenzo Modia, María Jesús. “Medbh McGuckian and Eco-feminism(s): ‘Chalice Orchard’”. In Looking Out on the Fields. Reimagining Irish Literature and Culture. Eds. A. de Toro Santos  & Eduardo Barros Grela. TIR, Université de Rennes 2, 2018, 259-273.

Palacios, Manuela. “Inside the Whale: Configurations of An-other Female Subjectivity.Women’s Studies, 47.2  (2018): 160-172. 

Palacios, Manuela. “Straddling Words: Mary O’Donnell’s Cultural Critique”. In Giving Shape to the Moment. The Art of Mary O’Donnell: Poet, Novelist and Short Story Writer. Ed. Elena Jaime de Pablos. Bern: Peter Lang, 2018: 20-35. [extract]

Palacios, Manuela. “Poetry from Northern Ireland: Dialogues across Boundaries”. In Looking Out on the Fields. Reimagining Irish Literature and Culture. Eds. A. de Toro Santos  & Eduardo Barros Grela. TIR, Université de Rennes 2, 2018, 165-189.

Palacios, Manuela & Nogueira, María Xesús. “Otherwhereness and Gender: Mary O’Malley’s Asylum Road and Marga do Val’s A cidade sen roupa ao sol“. In Goodbye Rivers, Goodbye Streams: Essays on Loss and Memory. Cambridge Scholars Publishing (forthcoming).

 2017:

Palacios, Manuela. Of Penelopes, Mermaids and Flying Women: Celia de Fréine’s Tropes of Mobility“, Estudios Irlandeses 12 (2017). 92-103. 

Palacios, Manuela. “Migration, Otherwhereness and Translation” en Migrant Shores. Ed. M Palacios. Cliffs of Moher: Salmon Poetry, 2017. 11-19.

2016:

Acuña Trabazo, Ana. “Documento persoal sobre Manuel María”. In Manuel María. Cecais unha luz. Cadernos Ramón Piñeiro XXXV. Santiago de Compostela, Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2016: 21-24.

Caneda Cabrera, Teresa. “Joyce and the Aesthetics of Silence: Absence and Loss in ‘The Dead'”. In Joyce and Silence. Eds. Rosa Maria Bolletieri and Serenella Zanoti. London: Bloomsbury Press, 2016.

Fernández Sánchez, José Francisco. “Ireland, Spain and Galicia in the Work of Honor Tracy”. In Ex-sistere: Women’s Mobility in Contemporary Irish, Scottish, Welsh and Galician Literatures. Ed. María Jesús Lorenzo Modia. Newcastle: Cambrigde Scholars Publishing, 2016: 96-110.

González Arias, Luz Mar. “Absolutely Imperfect: A Conversation with Lia Mills”. In National Identities and Imperfections in Contemporary Irish Literature. Unbecoming Irishness. Ed. Luz Mar González-Arias. London: Plagrave Macmillan, 2016: 221-238.

Gómez Penas, María Dolores. “The Discourse of Identity and Emigration in Christina Reid’s Tea in a China Cup“. In Ex-sistere. Women’s Mobility in Contemporary Irish, Wesh and Galician Literatures. Ed. María Jesús Lorenzo Modia. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2016: 111-135.

Lorenzo Modia, María Jesús. “On Not Leaving Belfast in Trouble: Medbh McGuckian as a Symbol of Irish Resistance”. In Ex-sistere. Women’s Mobility in Contemporary Irish, Wesh and Galician Literatures. Ed. María Jesús Lorenzo Modia. Newcastle: Cambrigde Scholars Publishing, 2016: 136-153.

Lorenzo Modia, María Jesús. “The Reception of Galician performances and (Re)Translation of Shakespeare”. Multicultural Shakespeare: Translation, Appropriation and Performance. 16.1 (2017): 73- 86. ISSN: 2300-7605. 

Nogueira Pereira, María Xesús. “Naming the Foreign. External Toponymy in Galician Poetry Writting by Women (2000-2009)”. In  Ex-sistere. Women’s Mobility in Contemporary Irish, Wesh and Galician Literatures. Ed. María Jesús Lorenzo Modia. Newcastle: Cambrigde Scholars Publishing, 2016: 27-53.

Palacios, Manuela. “Stand Still: Photographs of Irish Migrating Women”. In Ex-sistere. Women’s Mobility in Contemporary Irish, Wesh and Galician Literatures. Ed. María Jesús Lorenzo Modia. Newcastle: Cambridge Scholars Press, 2016: 154-188.

Palacios, Manuela.“Galician Poetry: An Introduction” en Six Galician Poets. Ed. M Palacios. Todmorden: Arc, 2016. 12-21.

Palacios, Manuela. “A cidade das mulleres: imaxinarios urbanos na poesía actual de Galicia e Irlanda” in Novo espazo público: a emerxencia cultural. Eds. N. Herrero, M.P. Freire & E. Agrelo. Santiago: Universidade de Santigo de Compostela, 2015 (published in 2016): 29-41.

Rodríguez González, Olivia. “The Chronotope of Galician Migration in Eva Moreda’s A Veiga é como un tempo distinto (2011)”. In Ex-sistere. Women’s Mobility in Contemporary Irish, Wesh and Galician Literatures. Ed. María Jesús Lorenzo Modia. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2016: 54-73.

 

2015:

Caneda Cabrera, Teresa. “Joyce, Hospitality and the Foreign Other”. In James Joyce, Whence, Whither and How. Ed. Giuseppina Cortese. Allesandria: Edizioni dell Orso, 2015: 269-278.

Fernández Sánchez, José Francisco. “Principios fundacionales del relato irlandés moderno”. In Fragmentos de realidad. Los autores y las poéticas del cuento en lengua inglesa. Ed. Santiago Rodríguez Guerrero-Strachan. Valladolid: Ediciones Universidad de Valladolid, 2015: 141-155.

González Arias, Luz Mar. “‘A pedigree bitch, like myself’: (Non)Human Illness and Death in Dorothy Molloy’s Poetry”. In Animals in Irish Literature and Culture. Eds. Kathryn Kirkpatrick and Borbála Faragó. London: Palgrave Macmillan, 2015: 119-131.

Lorenzo Modia, María Jesús. “Viaxes literarias e culturais entre Galicia e Australia”. In Rosendo Salvado and the Australian Aboriginal World. Eds. Ramón Máiz and Tiffany Shellam. Santiago de Compostela: Consello Cultura Galega, 2015: 209- 228.

Nogueira Pereira, María Xesús. “Poesía y género. Los pespuntes de la palabra en la literatura gallega”. In Literaturas ibéricas. Teoría, historia y crítica comparativas. Cord. Juan Ribera LLopis. Madrid: Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense de Madrid: Anejo IX de la Revista de Filología Románica, 2015: 45-58.

Nogueira Pereira, María Xesús. “Tanta brancura que eu tiña. A violencia de xénero na poesía galega escrita por mulleres”. In Historia, cultura, violencia. Coords. Fernando Suárez Golán & Ana Cabana Iglesias. Santiago de Compostela: USC Publicacións, 2015, ed. electrónica. DOI: http://dx.doi.org/10.15304/cc.2015.737.

Palacios, Manuela. “Prólogo”. In Un bosque novo. Antoloxía de poesía gaélica do século XX. Ed. Carme Rodríguez Alonso. A Coruña: Trifolium, 2015: 7-10.

Palacios, Manuela. “A cidade das mulleres: imaxinarios urbanos na poesía actual de Galicia e Irlanda”. In Novo espazo público: a emerxencia cultural. Eds. N. Herrero, M.P. Freire & E. Agrelo. Santiago: Universidade de Santigo de Compostela, 2015: 29-41.

 

2014:

Acuña, Ana. “Voces de terras distantes para a literatura galega”. In Letras nómades. Experiencias da mobilidade feminina na literatura galega. Berlin: Frank & Timme, 2014: 179-195.

Fernández Sánchez, José Francisco. “Authors on the Move: The Art Council Writer’s Tours of 1969”. In A Rich Field Full of Pleasant Surprises. Essays on Contemporary Literature in Honour of Professor Socorro Suárez Lafuente. Eds. J.F. Fernández Sánchez and A. Moreno Álvarez. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2014: 26-37.

González Arias, Luz Mar. “Blood that Seeps Deep into the Earth”. Epilogue in Blood Debts. Ed. Celia de Fréine, Dublin: Scotus Press, 2014: 101-107.

Lorenzo Modia, María Jesús. “Languaging in Translating Galician Poetry into English”. In Languaging Experiences: Learning and Teaching Revisited. Eds. Hadrian Lankiewicz & Emilia Wasikiewich-Firlej. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2014: 73-94.

Lorenzo Modia, María Jesús, Margarita Estévez Saá, José Manuel Estévez Saá & José María Tejedor Cabrera. “The Lost Female Tradition II: Predecessors, Contemporaries and Successors of James Joyce in Irish Writing”. In Hopes and Fears: English and American Studies in Spain. Ed. Rosario Arias et al. Málaga: Universidad de Málaga, 2014: 331-333.

Nogueira Pereira, María Xesús. “Apuntamentos nómades. Viaxe e literatura nas escritoras galegas”. In Letras nómades. Experiencias da mobilidade feminina na literatura galega. Ed. Ana Acuña. Berlin: Frank & Timme 2014: 153-178.

Nogueira Pereira, María Xesús. “Da restauración da escritora á reformulación do pacto. Rosalía de Castro á luz do feminismo”. In Rosalía de Castro no século XXI. Unha nova ollada. Eds. R. Álvarez, A. Angueira, M. C. Rabade, D. Vilavedra. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2014: 778-791. doi:10.17075/rcsxxi.2014.

Palacios, Manuela. “Cuestión de enfoque: Fotografía, muller e viaxe”. In Letras nómades. Experiencias da mobilidade feminina na literatura galega. Ed. Ana Acuña. Berlín: Frank & Timme, 2014: 117-152.

Palacios, Manuela. “Intimations of Displacement in Irish and Galician Poetry”. In Mobile Narratives. Travel, Migration, and Transculturation. Eds. Eleftheria Arapoglou, Mónika Fodor & Jopi Nyman. New York & London: Routledge, 2014: 174-186.

Palacios, Manuela & María Xesús Nogueira. “Endangered Landscapes: Poetic Interventions in Ireland and Galicia”. In Contemporary Developments in Emergent Literatures and the New Europe. Eds. Domínguez, César & Manus O’Dwyer. Santiago de Compostela: USC Editora, 2014: 185-205.

Rodríguez Fernández, Olivia. “O círculo da historia: unha nena da Galicia mártir”. In Letras nómades. Experiencias da mobilidade feminina na literatura galega. Ed. Ana Acuña. Berlín: Frank & Timme, 2014: 71-96.

 

2013:

Palacios, Manuela. “A escritora e a viaxe. Con Lupe Gómez en Santiago de Compostela”. In Lupe Gómez: libre e estranxeira. Estudos e traducións. Ed. Burghard Baltrusch. Berlin: Frank & Timme, 2013: 151-157.

Palacios, Manuela. “Enriched and Challenged: Women Writers’ Encounters with Foreignness”. In Interrogating Gazes. Comparative Critical Views on the Representation of Foreignness and Otherness. Eds. Montserrat Cots, Pere Gifra-Adroher & Glyn Hambrook. Bern: Peter Lang, 2013: 187-194.

Palacios, Manuela . “Exilio e tabú”. In Cultura y migraciones. Enfoques multidisciplinarios. Ed. Felipe Andrés Aliaga Sáez. Santiago de Compostela: USC Edicións, 2013: 127-137.