Book Chapters

 

2019:

Acuña Trabazo, Ana. “Santa, compañeira e natureza viva. A muller na obra en galego de Avelino Díaz”, in Non me deas diñeiro/polo que che dou. Tributo académico a Avelino Díaz (1897- 1971) Vol. I Poesía. Coruña: 3D1T0R4, 2019, pp. 77-84.

Acuña Trabazo, Ana. “Antonio Fraguas e a construción do común na cultura popular”, in Antonio Fraguas. A cultura como forma de vida. Santiago de Compostela: Servizo de Publicacións da Universidade, 2019, pp. 133-157.

Acuña Trabazo, Ana. “Cita dos amigos pontevedreses. Epistolario de Antonio Fraguas a Xosé Filgueira Valverde”, in Antonio Fraguas: laboris causa. Trigo limpo candeal. Cadernos Ramón Piñeiro (XXXIX). Xunta de Galicia, 2019, pp. 71-88.

Alonso Alonso, María and María Jesús Cabarcos Traseira. 2019. “A legacy of waste: Reflections on literature and the environment”. Eco-fictions: Emergent Discourses on Nature and the Environment in Postcolonial LiteraturesJournal of Postcolonial Writing, 55 (2): 147-154 (ISSN: 1744-9855).

Palacios, Manuela. “Singladuras por la poesía gallega joven”. Introducción a antología Young Galician Poets (Athens: Vakxikon, forthcoming).

Palacios, Manuela. “Switching Darkness Off: Young Irish Poets”. Introduction to anthology Young Irish Poets (Athens: Vakxikon, forthcoming).

 

2018:

Acuña Trabazo, Ana. “No principio foi a viaxe. Achegamento ao macrotexto de Isaac Xubín”, in Homenaxe a Ramón Gutiérrez Izquierdo. Vigo: Servizo de Publicacións da Universidade, 2018, pp. 15-25.

Palacios, Manuela. “Straddling Words: Mary O’Donnell’s Cultural Critique”. In Giving Shape to the Moment. The Art of Mary O’Donnell: Poet, Novelist and Short Story Writer. Ed. Elena Jaime de Pablos. Bern: Peter Lang, 2018: 20-35. [extract]

Palacios, Manuela. “Poetry from Northern Ireland: Dialogues across Boundaries”. In Looking Out on the Fields. Reimagining Irish Literature and Culture. Eds. A. de Toro Santos  & Eduardo Barros Grela. TIR, Université de Rennes 2, 2018, 165-189.

Margarita Estévez-Saá. “ ‘Us returniks’: Transcultural Atlantic Exchanges in Mary Rose Callaghan’s and Elizabeth Wassell’s Novels”. In Looking Out on the Fields. Reimagining Irish Literature and Culture. Eds. A. de Toro Santos  & Eduardo Barros Grela. Université de Rennes 2, 2018, 223-239.

María Jesús Lorenzo Modia. “Medbh McGuckian and Eco-feminism(s): ‘Chalice Orchard’”. In Looking Out on the Fields. Reimagining Irish Literature and Culture. Eds. A. de Toro Santos  & Eduardo Barros Grela. TIR, Université de Rennes 2, 2018, 259-273.

Palacios, Manuela & Nogueira, María Xesús. “Otherwhereness and Gender: Mary O’Malley’s Asylum Road and Marga do Val’s A cidade sen roupa ao sol“. In Goodbye Rivers, Goodbye Streams: Essays on Loss and Memory. Cambridge Scholars Publishing (forthcoming).

 

2016:

Acuña Trabazo, Ana. “Documento persoal sobre Manuel María”. In Manuel María. Cecais unha luz. Cadernos Ramón Piñeiro XXXV. Santiago de Compostela, Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2016: 21-24.

Caneda Cabrera, Teresa. “Joyce and the Aesthetics of Silence: Absence and Loss in ‘The Dead'”. In Joyce and Silence. Eds. Rosa Maria Bolletieri and Serenella Zanoti. London: Bloomsbury Press, 2016.

Fernández Sánchez, José Francisco. “Ireland, Spain and Galicia in the Work of Honor Tracy”. In Ex-sistere: Women’s Mobility in Contemporary Irish, Scottish, Welsh and Galician Literatures. Ed. María Jesús Lorenzo Modia. Newcastle: Cambrigde Scholars Publishing, 2016: 96-110.

González Arias, Luz Mar. “Absolutely Imperfect: A Conversation with Lia Mills”. In National Identities and Imperfections in Contemporary Irish Literature. Unbecoming Irishness. Ed. Luz Mar González-Arias. London: Plagrave Macmillan, 2016: 221-238.

Gómez Penas, María Dolores. “The Discourse of Identity and Emigration in Christina Reid’s Tea in a China Cup“. In Ex-sistere. Women’s Mobility in Contemporary Irish, Wesh and Galician Literatures. Ed. María Jesús Lorenzo Modia. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2016: 111-135.

Lorenzo Modia, María Jesús. “On Not Leaving Belfast in Trouble: Medbh McGuckian as a Symbol of Irish Resistance”. In Ex-sistere. Women’s Mobility in Contemporary Irish, Wesh and Galician Literatures. Ed. María Jesús Lorenzo Modia. Newcastle: Cambrigde Scholars Publishing, 2016: 136-153.

Nogueira Pereira, María Xesús. “Naming the Foreign. External Toponymy in Galician Poetry Writting by Women (2000-2009)”. In  Ex-sistere. Women’s Mobility in Contemporary Irish, Wesh and Galician Literatures. Ed. María Jesús Lorenzo Modia. Newcastle: Cambrigde Scholars Publishing, 2016: 27-53.

Palacios González, Manuela. “Stand Still: Photographs of Irish Migrating Women”. In Ex-sistere. Women’s Mobility in Contemporary Irish, Wesh and Galician Literatures. Ed. María Jesús Lorenzo Modia. Newcastle: Cambridge Scholars Press, 2016: 154-188.

Rodríguez González, Olivia. “The Chronotope of Galician Migration in Eva Moreda’s A Veiga é como un tempo distinto (2011)”. In Ex-sistere. Women’s Mobility in Contemporary Irish, Wesh and Galician Literatures. Ed. María Jesús Lorenzo Modia. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2016: 54-73.

 

2015:

Caneda Cabrera, Teresa. “Joyce, Hospitality and the Foreign Other”. In James Joyce, Whence, Whither and How. Ed. Giuseppina Cortese. Allesandria: Edizioni dell Orso, 2015: 269-278.

Fernández Sánchez, José Francisco. “Principios fundacionales del relato irlandés moderno”. In Fragmentos de realidad. Los autores y las poéticas del cuento en lengua inglesa. Ed. Santiago Rodríguez Guerrero-Strachan. Valladolid: Ediciones Universidad de Valladolid, 2015: 141-155.

González Arias, Luz Mar. “‘A pedigree bitch, like myself’: (Non)Human Illness and Death in Dorothy Molloy’s Poetry”. In Animals in Irish Literature and Culture. Eds. Kathryn Kirkpatrick and Borbála Faragó. London: Palgrave Macmillan, 2015: 119-131.

Lorenzo Modia, María Jesús. “Viaxes literarias e culturais entre Galicia e Australia”. In Rosendo Salvado and the Australian Aboriginal World. Eds. Ramón Máiz and Tiffany Shellam. Santiago de Compostela: Consello Cultura Galega, 2015: 209- 228.

Nogueira Pereira, María Xesús. “Poesía y género. Los pespuntes de la palabra en la literatura gallega”. In Literaturas ibéricas. Teoría, historia y crítica comparativas. Cord. Juan Ribera LLopis. Madrid: Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense de Madrid: Anejo IX de la Revista de Filología Románica, 2015: 45-58.

Nogueira Pereira, María Xesús. “Tanta brancura que eu tiña. A violencia de xénero na poesía galega escrita por mulleres”. In Historia, cultura, violencia. Coords. Fernando Suárez Golán & Ana Cabana Iglesias. Santiago de Compostela: USC Publicacións, 2015, ed. electrónica. DOI: http://dx.doi.org/10.15304/cc.2015.737.

Palacios González, Manuela. “Prólogo”. In Un bosque novo. Antoloxía de poesía gaélica do século XX. Ed. Carme Rodríguez Alonso. A Coruña: Trifolium, 2015: 7-10.

Palacios, Manuela. “A cidade das mulleres: imaxinarios urbanos na poesía actual de Galicia e Irlanda”. In Novo espazo público: a emerxencia cultural. Eds. N. Herrero, M.P. Freire & E. Agrelo. Santiago: Universidade de Santigo de Compostela, 2015: 29-41.

 

2014:

Acuña, Ana. “Voces de terras distantes para a literatura galega”. In Letras nómades. Experiencias da mobilidade feminina na literatura galega. Berlin: Frank & Timme, 2014: 179-195.

Fernández Sánchez, José Francisco. “Authors on the Move: The Art Council Writer’s Tours of 1969”. In A Rich Field Full of Pleasant Surprises. Essays on Contemporary Literature in Honour of Professor Socorro Suárez Lafuente. Eds. J.F. Fernández Sánchez and A. Moreno Álvarez. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2014: 26-37.

González Arias, Luz Mar. “Blood that Seeps Deep into the Earth”. Epilogue in Blood Debts. Ed. Celia de Fréine, Dublin: Scotus Press, 2014: 101-107.

Lorenzo Modia, María Jesús. “Languaging in Translating Galician Poetry into English”. In Languaging Experiences: Learning and Teaching Revisited. Eds. Hadrian Lankiewicz & Emilia Wasikiewich-Firlej. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2014: 73-94.

Lorenzo Modia, María Jesús, Margarita Estévez Saá, José Manuel Estévez Saá & José María Tejedor Cabrera. “The Lost Female Tradition II: Predecessors, Contemporaries and Successors of James Joyce in Irish Writing”. In Hopes and Fears: English and American Studies in Spain. Ed. Rosario Arias et al. Málaga: Universidad de Málaga, 2014: 331-333.

Nogueira Pereira, María Xesús. “Apuntamentos nómades. Viaxe e literatura nas escritoras galegas”. In Letras nómades. Experiencias da mobilidade feminina na literatura galega. Ed. Ana Acuña. Berlin: Frank & Timme 2014: 153-178.

Nogueira Pereira, María Xesús. “Da restauración da escritora á reformulación do pacto. Rosalía de Castro á luz do feminismo”. In Rosalía de Castro no século XXI. Unha nova ollada. Eds. R. Álvarez, A. Angueira, M. C. Rabade, D. Vilavedra. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2014: 778-791. doi:10.17075/rcsxxi.2014.

Palacios González, Manuela. “Cuestión de enfoque: Fotografía, muller e viaxe”. In Letras nómades. Experiencias da mobilidade feminina na literatura galega. Ed. Ana Acuña. Berlín: Frank & Timme, 2014: 117-152.

Palacios González, Manuela. “Intimations of Displacement in Irish and Galician Poetry”. In Mobile Narratives. Travel, Migration, and Transculturation. Eds. Eleftheria Arapoglou, Mónika Fodor & Jopi Nyman. New York & London: Routledge, 2014: 174-186.

Palacios González, Manuela & María Xesús Nogueira. “Endangered Landscapes: Poetic Interventions in Ireland and Galicia”. In Contemporary Developments in Emergent Literatures and the New Europe. Eds. Domínguez, César & Manus O’Dwyer. Santiago de Compostela: USC Editora, 2014: 185-205.

Rodríguez Fernández, Olivia. “O círculo da historia: unha nena da Galicia mártir”. In Letras nómades. Experiencias da mobilidade feminina na literatura galega. Ed. Ana Acuña. Berlín: Frank & Timme, 2014: 71-96.

 

2013:

Palacios González, Manuela. “A escritora e a viaxe. Con Lupe Gómez en Santiago de Compostela”. In Lupe Gómez: libre e estranxeira. Estudos e traducións. Ed. Burghard Baltrusch. Berlin: Frank & Timme, 2013: 151-157.

Palacios González, Manuela. “Enriched and Challenged: Women Writers’ Encounters with Foreignness”. In Interrogating Gazes. Comparative Critical Views on the Representation of Foreignness and Otherness. Eds. Montserrat Cots, Pere Gifra-Adroher & Glyn Hambrook. Bern: Peter Lang, 2013: 187-194.

Palacios González, Manuela . “Exilio e tabú”. In Cultura y migraciones. Enfoques multidisciplinarios. Ed. Felipe Andrés Aliaga Sáez. Santiago de Compostela: USC Edicións, 2013: 127-137.