Articles

 

2019:

Aleixandre, Marilar (2019). “Escribir ou pasar o ferro: dilemas entre a vida profesional e os roles das mulleres en María Victoria Moreno”. Boletín da Real Academia Galega, 379 (forthcoming).

 

2018:

Acuña Trabazo, Ana. “As antoloxías consultadas da poesía galega: da Escolma de poesía galega IV. Os contemporáneos de Francisco Fernández del Riego aos Novísimos da poesía galega de María Victoria Moreno”, Boletín Galego de Literatura, 52.1 (2018): 5-19.

Aleixandre, Marilar. “A paixón por ensinar: mestras e metáforas do leite en María Victoria Moreno”, Cadernos Ramón Piñeiro XXXVIII (forthcoming).

Aleixandre, Marilar. “A urda do territorio e a trama da oralidade en Carlos Casares”, Boletín da Real Academia Galega, 378 (2018): 97-108 (forthcoming).

Estévez-Saá, Margarita & María Jesús Lorenzo-Modia.  “The Ethics and Aesthetics of Eco-caring: Contemporary Debates on Ecofeminism(s)”, Women’s Studies, 47.2 (2018): 123-146. DOI: 10.1080/00497878.2018.1425509

Jiménez-Aleixandre, María Pilar & Ramón López-Facal. “A construción da identidade galega e das súas representacións sociais: o cultural e o natural”,  eHumanista/IVITRA, 13 (2018, forthcoming).

Palacios, Manuela. “Inside the Whale: Configurations of An-other Female Subjectivity”, Women’s Studies, 47.2 (2018): 160-172. DOI: 10.1080/00497878.2018.1425579

Palacios, Manuela & Pin, Irene. “An Apology for Nature: The Female Gaze in ‘Novo Cinema Galego'”. Work in Progress.

 

2017:

Acuña, Ana. “‘Palabras secretas’ de Ana Lois”, Boletín Galego de Literatura, 50 (2017): 5-15. http://dx.doi.org/10.15304/bgl.50.3982

Acuña, Ana & Nogueira Pereira, María Xesús. “Introdución”, Boletín Galego de Literatura, 50 (2017): 3-15.

Aleixandre, Marilar. “A urda do territorio e a trama da oralidade en Carlos Casares”, Boletín da Real Academia Galega, 378 (2017): 163-174.

Estévez-Saá, Margarita. “Custodias da terra: A muller rural na obra da irlandesa Alice Taylor”, Boletín Galego de Literatura, 50 (2017): 19-33.

Lorenzo-Modia, María Jesús. “‘The Feather Shop’ de Medbh McGuckian: A ollada empática ás mulleres e á natureza”, Boletín Galego de Literatura, 50 (2017): 69-88.

Nogueira Pereira, María Xesús. “Os poemas de Ilduara Eliz, de Chus Pato”, Boletín Galego de Literatura, 50 (2017): 17-31.

Palacios, Manuela. “A campesiña no cambio de paradigma poético da poesía irlandesa contemporánea”, Boletín Galego de Literatura, 50 (2017): 5-17.

Palacios, Manuela. “Of Penelopes, Mermaids and Flying Women: Celia de Fréine’s Tropes of Mobility”, Estudios Irlandeses, 12 (2017): 92-103.

Palacios, Manuela. “Travesías das baleas pola poesía contemporánea de Galicia e Irlanda: Xénero, empoderamento e extinción”, Madrygal, 20 (2017): 127-145.

Rodríguez González, Olivia .“Encontro con Marilar Aleixandre”, Boletín Galego de Literatura, 50 (2017): 5-16.

 

2016:

Acuña Trabazo, Ana. “Curando coa palabra. Entre a literatura e a medicina popular”, Escrita contemporánea, 22 (2016): 57-79.

Acuña Trabazo, Ana: “D’As tres columnas ás Noites con Violeta. As mulleres no ensaio e na poesía de Sabino Torres”, Olga. Revista de Poesía Galega en Madrid. Sabino Torres. Baixo o peito a ferida, 2 (2016): 7-9.

Palacios González, Manuela. “Foto-grafías: mulleres migrantes galegas e irlandesas”, Galicia 21. Journal of Contemporary Galician Studies, Issue F (2014-2015): 5-23.

 

2015:

Acuña Trabazo, Ana. “Sempre e mais despois. No centenario do nacemento de Raimundo García Domínguez, Borobó”. Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, 19 (2016): 11-23.

Acuña Trabazo, Ana. “Achegamento aos grupos de galegos en Madrid durante os primeiros trinta anos do século XX: a Mocedade Céltiga”. Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, 18 (special issue 2015): 399-409.

Caneda Cabrera, Teresa. “Trans/atlantic Mobilities: Translating Narratives of Irish Resistanc”. Seán Crosson and Werner Huber (eds). Towards 2016: 1916 and Irish Literature, Culture & Society. (Irish Studies in Europe: vol. 6). WVT Wissenschaftlicher Verlag: Trier, 2015. 83-96.

Nogueira Pereira, María Xesús. “O equilibrio trastornado. O eu e a súa relación co outro na poesía de Xela Arias”. Abriu, 4 (2015): 29-43.

Palacios, Manuela. “Mary O’Donnell: De Dublín a Compostela”. A trabe de ouro, 103 (2015): 443-457.

 

2014:

Cabana Iglesia, Ana & Nogueira Pereira, María Xesús.  “Silencio, memoria y documentos de sombra. Desmemorias y relatos sobre la represión durante la guerra civil”. Ámbitos. Revista de Estudios de Ciencias Sociales y Humanidades, 32 (2014): 12-57.

Nogueira Pereira, María Xesús. “As fotografías de Begoña Caamaño”. Grial, 204 (2014): 75-79.

Palacios, Manuela. “Translation in the Feminine: Theory, Commitment and (Good) Praxis”. Women’s Studies International Forum, 42 (2014): 87-93. DOI:10.1016/j.wsif.2013.06.003

 

2013:

Gray, Breda. “‘Generation Emigration’: the politics of (trans)national social reproduction in twenty-first-century Ireland”, Irish Studies Review, 21.1 (2013): 20-36.