Articles

 

2020:

Estévez-Saa, Margarita. “Recent Contributions to the Irish Novel by Sara Baume, Anna Burns and Eleanor O’Reilly: On Language, Words and WordlessnessOceánide 13-2020 (Lorenzo Modia, María Jesús et al, eds.) Oceánide, Journal of the Spanish Society for the Study of Popular Culture. SELICUP (2020).

Lorenzo Modia, María Jesús , Eduardo Barros Grela & José Miguel Alonso-Giráldez “Introducción Oceánide 13-2020 (Lorenzo Modia, María Jesús et al, eds.) Oceánide, Journal of the Spanish Society for the Study of Popular Culture. SELICUP (2020).

Lorenzo Modia, María Jesús y Begoña Lasa “Representations of the New Woman in The Irish Times and The Weekly Irish Times. A Preliminary ApproachOceánide 13-2020 (Lorenzo Modia, María Jesús et al, eds.) Oceánide, Journal of the Spanish Society for the Study of Popular Culture. SELICUP (2020).

Palacios González, Manuela & María Xesús Nogueira Pereira.  “Otherwhereness and Gender: Mary O’Malley’s “Asylum Road” and Marga do Val’s “A cidade sen roupa ao sol”Oceánide 13-2020 (Lorenzo Modia, María Jesús et al, eds.) Oceánide, Journal of the Spanish Society for the Study of Popular Culture. SELICUP (2020).

 

2019:

Alonso, María y María Jesús Cabarcos. “A legacy of waste: Reflections on literature and the environment.” Journal of Postcolonial Writing 55.2 (2019): 147 – 154. (ISSN: 1744-9855)  

Aleixandre, Marilar (2019). “Escribir ou pasar o ferro: dilemas entre a vida profesional e os roles das mulleres en María Victoria Moreno”. Boletín da Real Academia Galega, 379.

Palacios, Manuela. “Relational Difference in Sinéad Morrissey’s Poetry: An Ecocritical Approach”. Études Irlandaises, 44.1 (Autumn/Winter, 2019): 73-85. 

2018:

Acuña Trabazo, Ana. “As antoloxías consultadas da poesía galega: da Escolma de poesía galega IV. Os contemporáneos de Francisco Fernández del Riego aos Novísimos da poesía galega de María Victoria Moreno”, Boletín Galego de Literatura, 52.1 (2018): 5-19.

Aleixandre, Marilar. “A paixón por ensinar: mestras e metáforas do leite en María Victoria Moreno”, Cadernos Ramón Piñeiro XXXVIII.

Aleixandre, Marilar. “A urda do territorio e a trama da oralidade en Carlos Casares”, Boletín da Real Academia Galega, 378 (2018): 97-108 .

Aleixandre, Marilar “Territorio de sombras: O París de Modiano”. Grial. Revista Galega de Cultura, 220 (2018), 26–31.  ISSN 0017-4181.  Número monográfico “Ler cidades, transitar textos”)

Alonso, María “Stories of Migration and Solitude: A Portrayal of Spanish Society Before and After the Economic Crisis through Icíar Bollaín’s Works”. Bulletin of Spanish Visual Studies 2.1 (2018):  pp. 17-38 (ISSN: 24-74-1604).

Estévez-Saá, Margarita & María Jesús Lorenzo-Modia.  “The Ethics and Aesthetics of Eco-caring: Contemporary Debates on Ecofeminism(s)”, Women’s Studies, 47.2 (2018)

Jiménez-Aleixandre, María Pilar. “A paixón por ensinar: Mestras e metáforas do leite en María Victoria Moreno”.   Cadernos Ramón Piñeiro XXXVIII. María Victoria Moreno.Homenaxe. Palabra fértil no tempo. (2018) 97–108. Santiago de Compostela. ISBN:  978-84-453-5216-8

Jiménez-Aleixandre, María Pilar. “Escribir ou pasar o ferro: Unha análise feminista dos dilemas entre a vida profesional e os roles das mulleres en María Victoria Moreno” Boletín da Real Academia Galega, 379 (2018) 187–197.  ISSN: 1576-8767. ISSN-e: 2605–1680

Jiménez-Aleixandre, María Pilar & Ramón López-Facal. “A construción da identidade galega e das súas representacións sociais: o cultural e o natural”,  eHumanista/IVITRA, 13.

Palacios, Manuela. “Inside the Whale: Configurations of An-other Female Subjectivity”, Women’s Studies, 47.2 (2018): 160-172.

Palacios, Manuela & Pin, Irene. “An Apology for Nature: The Female Gaze in ‘Novo Cinema Galego'”. Work in Progress.

2017:

Acuña, Ana. “‘Palabras secretas’ de Ana Lois”, Boletín Galego de Literatura, 50 (2017): 5-15. http://dx.doi.org/10.15304/bgl.50.3982

Acuña, Ana & Nogueira Pereira, María Xesús. “Introdución”, Boletín Galego de Literatura, 50 (2017): 3-15.

Aleixandre, Marilar. “A urda do territorio e a trama da oralidade en Carlos Casares”, Boletín da Real Academia Galega, 378 (2017): 163-174.

Estévez-Saá, Margarita. “Custodias da terra: A muller rural na obra da irlandesa Alice Taylor”, Boletín Galego de Literatura, 50 (2017): 19-33.

Lorenzo-Modia, María Jesús. “‘The Feather Shop’ de Medbh McGuckian: A ollada empática ás mulleres e á natureza”, Boletín Galego de Literatura, 50 (2017): 69-88.

Lorenzo Modia, María Jesús. “The Reception of Galician performances and (Re)Translations of Shakespeare” Multicultural Shakespeare: Translation, Appropriation and Performance. 16.1 (2017): 73- 86. ISSN: 2300-7605.

Mejuto Soba, A.P. y Olivia Rodríguez “La mujer emigrante y exiliada como custodia de la memoria histórica gallega. El caso del proceso a José Mejuto Bernárdez, republicano fusilado en 1937”  Madrygal. Revista de Estudios Galegos, 20 (Núm. especial 2017): 165-177.

Nogueira Pereira, María Xesús. “Os poemas de Ilduara Eliz, de Chus Pato”, Boletín Galego de Literatura, 50 (2017): 17-31.

Palacios, Manuela. “A campesiña no cambio de paradigma poético da poesía irlandesa contemporánea”, Boletín Galego de Literatura, 50 (2017): 5-17.

Palacios, Manuela. “Of Penelopes, Mermaids and Flying Women: Celia de Fréine’s Tropes of Mobility”, Estudios Irlandeses, 12 (2017): 92-103.

Palacios, Manuela. “Travesías das baleas pola poesía contemporánea de Galicia e Irlanda: Xénero, empoderamento e extinción”, Madrygal, 20 (2017): 127-145.

Rodríguez González, Olivia .“Encontro con Marilar Aleixandre”, Boletín Galego de Literatura, 50 (2017): 5-16.

2016:

Acuña, Ana. “Curando coa palabra. Entre a literatura e a medicina popular”, Escrita Contemporánea. Actas das IX Xornadas de Literatura de Tradición Oral. Remedios, prácticas e ritos curativos da medicina popular tradicional. A Coruña: AELG/Deputación de Lugo, 2016, pp. 57-79.

Acuña Trabazo, Ana: “D’As tres columnas ás Noites con Violeta. As mulleres no ensaio e na poesía de Sabino Torres”, Olga. Revista de Poesía Galega en Madrid. Sabino Torres. Baixo o peito a ferida, 2 (2016): 7-9.

Acuña, Ana. “Sempre e mais despois. No centenario do nacemento de Raimundo García Domínguez, Borobó”, Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, 19, 2016, pp. 11-23. 

Estévez-Saá, Margarita. “A Map of Things Known and Lost in Anne Enright’s The Green Road”, Estudios Irlandeses, 11 (2016). 45-55. 

Nogueira, María Xesús. “A (re)escritura feminista. Notas sobre Begoña Caamaño”. Madrygal. Revista de estudios gallegos, 19, pp. 151-159.

Palacios González, Manuela. “Foto-grafías: mulleres migrantes galegas e irlandesas”, Galicia 21. Journal of Contemporary Galician Studies, Issue F (2014-2015): 5-23

2015:

Acuña Trabazo, Ana. “Sempre e mais despois. No centenario do nacemento de Raimundo García Domínguez, Borobó”. Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, 19 (2016): 11-23.

Acuña Trabazo, Ana. “Achegamento aos grupos de galegos en Madrid durante os primeiros trinta anos do século XX: a Mocedade Céltiga”. Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, 18 (special issue 2015): 399-409.

Caneda Cabrera, Teresa. “Trans/atlantic Mobilities: Translating Narratives of Irish Resistanc”. Seán Crosson and Werner Huber (eds). Towards 2016: 1916 and Irish Literature, Culture & Society. (Irish Studies in Europe: vol. 6). WVT Wissenschaftlicher Verlag: Trier, 2015. 83-96.

Nogueira Pereira, María Xesús. “O equilibrio trastornado. O eu e a súa relación co outro na poesía de Xela Arias”. Abriu, 4 (2015): 29-43.

Palacios, Manuela. “Mary O’Donnell: De Dublín a Compostela”. A trabe de ouro, 103 (2015): 443-457.

2014:

Cabana Iglesia, Ana & Nogueira Pereira, María Xesús.  “Silencio, memoria y documentos de sombra. Desmemorias y relatos sobre la represión durante la guerra civil”. Ámbitos. Revista de Estudios de Ciencias Sociales y Humanidades, 32 (2014): 12-57.

Nogueira Pereira, María Xesús. “As fotografías de Begoña Caamaño”. Grial, 204 (2014): 75-79.

Palacios, Manuela. “Translation in the Feminine: Theory, Commitment and (Good) Praxis”. Women’s Studies International Forum, 42 (2014): 87-93. DOI:10.1016/j.wsif.2013.06.003

2013:

Gray, Breda. “‘Generation Emigration’: the politics of (trans)national social reproduction in twenty-first-century Ireland”, Irish Studies Review, 21.1 (2013): 20-36.