ARTICLES

2020

 • Lorenzo Modia, María Jesús, Eduardo Barros Grela & José Miguel Alonso-Giráldez “Introducción Oceánide 13-2020 (Lorenzo Modia, María Jesús et al, eds.) Oceánide, Journal of the Spanish Society for the Study of Popular Culture. SELICUP (2020): 19-21.

2019

 • Acuña Trabazo, Ana. “Cita dos amigos pontevedreses. Epistolario de Antonio Fraguas a Xosé Filgueira Valverde”, in Antonio Fraguas: laboris causa. Trigo limpo candeal. Cadernos Ramón Piñeiro (XXXIX). Xunta de Galicia, 2019, pp. 71-88. 
 • Alonso, María y María Jesús Cabarcos. “A legacy of waste: Reflections on literature and the environment.” Journal of Postcolonial Writing 55.2 (2019) (ISSN: 1744-9855): 147 – 154. 
 • Aleixandre, Marilar. “Escribir ou pasar o ferro: dilemas entre a vida profesional e os roles das mulleres en María Victoria Moreno”. Boletín da Real Academia Galega, 379.
 • Palacios, Manuela. “Relational Difference in Sinéad Morrissey’s Poetry: An Ecocritical Approach”. Études Irlandaises, 44.1 (Autumn/Winter, 2019): 73-85.

2018

 • Aleixandre, Marilar. “Territorio de sombras: O París de Modiano”. Grial. Revista Galega de Cultura, 220 (2018), 26–31.  ISSN 0017-4181.  Número monográfico “Ler cidades, transitar textos”)
 • Alonso, María. “Stories of Migration and Solitude: A Portrayal of Spanish Society Before and After the Economic Crisis through Icíar Bollaín’s Works”. Bulletin of Spanish Visual Studies 2.1 (2018):  pp. 17-38 (ISSN: 24-74-1604).
 • Jiménez-Aleixandre, María Pilar. “A paixón por ensinar: Mestras e metáforas do leite en María Victoria Moreno”. Cadernos Ramón Piñeiro XXXVIII. María Victoria Moreno.Homenaxe. Palabra fértil no tempo. (2018) 97–108. Santiago de Compostela. ISBN:  978-84-453-5216-8
 • Jiménez-Aleixandre, María Pilar. “Escribir ou pasar o ferro: Unha análise feminista dos dilemas entre a vida profesional e os roles das mulleres en María Victoria Moreno” Boletín da Real Academia Galega, 379 (2018) 187–197.  ISSN: 1576-8767. ISSN-e: 2605–1680
 • Jiménez-Aleixandre, María Pilar & Ramón López-Facal. “A construción da identidade galega e das súas representacións sociais: o cultural e o natural”,  eHumanista/IVITRA, 13.
 • Rodriguez Durán, JorgeUrban Tales: Women’s Imaginaries in Short Fiction about the Troubles. In Proceedings from the 40th Interantional Conference of the Spanish Association for Angloamerican Studies (AEDEAN), Ferrández San Miguel, María e Claus-Peter Neumann (ed). Servicio de Publicaciones de la Universidad de Zaragoza, pp. 145-158. ISBN: 978-84-16723-51-5.

2017

 • Acuña, Ana & Nogueira Pereira, María Xesús“Introdución”, Boletín Galego de Literatura, 50 (2017): 3-15.

2016

 • Acuña Trabazo, Ana. “D’As tres columnas ás Noites con Violeta. As mulleres no ensaio e na poesía de Sabino Torres”, Olga. Revista de Poesía Galega en Madrid. Sabino Torres. Baixo o peito a ferida, 2 (2016): 7-9.
 • Acuña, Ana. “Sempre e mais despois. No centenario do nacemento de Raimundo García Domínguez, Borobó”, Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, 19, 2016, pp. 11-23. 

2015

2014

 • Nogueira Pereira, María Xesús. “As fotografías de Begoña Caamaño”. Grial, 204 (2014): 75-79.