BOOK CHAPTERS

2019
 •  Acuña Trabazo, Ana. “A musa encadeada de Evaristo de Sela”, in  Stella Maris González Balbuena y Xosé Abilleira Sanmartín (coords.), Homenaxe a Evaristo de Sela (1917-1994). Estudos e lembranzas sobre a vida e a obra do helenista e poeta. Vigo: Xerais, 2019, pp. 27-38. 
 • Acuña Trabazo, Ana. “As cartas de dona Virxinia Pereira Renda á familia de Ramón Otero Pedrayo. Un epistolario do íntimo e do exilio”, in Xosé A. Fernández Salgado e Aquilino S. Alonso Núñez (Ed.), Non haberá illa, pro hai o nome. Homenaxe a Antón Palacio. Vigo: Servizo de Publicacións da Universidade, 2019, 149-160.
 • Acuña Trabazo, Ana. “Santa, compañeira e natureza viva. A muller na obra en galego de Avelino Díaz”, in Non me deas diñeiro/polo que che dou. Tributo académico a Avelino Díaz (1897- 1971) Vol. I Poesía. Coruña: 3D1T0R4, 2019, pp. 77-84. 
 • Acuña Trabazo, Ana. “Antonio Fraguas e a construción do común na cultura popular”, in Antonio Fraguas. A cultura como forma de vida. Santiago de Compostela: Servizo de Publicacións da Universidade, 2019, pp. 133-157.
 • Estévez Saá, Margarita and María Jesús Lorenzo Modia. “Introduction – The Ethics and Aesthetics of Eco-Caring: Contemporary Debates On Ecofeminism(S)”. The Ethics and Aesthetics of Eco-Caring: Contemporary Debates on Ecofeminism(s). New York, Routledge, 2019, 1-25.
2018
 • Acuña Trabazo, Ana. “No principio foi a viaxe. Achegamento ao macrotexto de Isaac Xubín”, in Homenaxe a Ramón Gutiérrez Izquierdo. Vigo: Servizo de Publicacións da Universidade, 2018, pp. 15-25. 

 • Cabarcos, María Jesús. “Uprooted and Dispossessed: An Ecocritical Feminist Reading of Farida Karodia’s Other Secrets.” Beyond Trishanku: Diaspora Poetics and Homing in South Asian Women’s Writing. Ed. Shilpa Daithota Bhat. ISBN: 978-1-4985-7762-5. Lexington Books (Rowman & Littlefield Publishing), Maryland, US. 17–30.

 • Estévez-Saá, Margarita. “ ‘Us returniks’: Transcultural Atlantic Exchanges in Mary Rose Callaghan’s and Elizabeth Wassell’s Novels”. In Looking Out on the Fields. Reimagining Irish Literature and Culture. Eds. A. de Toro Santos  & Eduardo Barros Grela. Université de Rennes 2, 2018, 223-239. 

 • Lorenzo Modia, María Jesús. “Medbh McGuckian and Eco-feminism(s): ‘Chalice Orchard’”. In Looking Out on the Fields. Reimagining Irish Literature and Culture. Eds. A. de Toro Santos  & Eduardo Barros Grela. TIR, Université de Rennes 2, 2018, 259-273.

 • Palacios, Manuela. “Poetry from Northern Ireland: Dialogues across Boundaries”. In Looking Out on the Fields. Reimagining Irish Literature and Culture. Eds. A. de Toro Santos  & Eduardo Barros Grela. TIR, Université de Rennes 2, 2018, 165-189.

2017
 • Palacios, Manuela. “Migration, Otherwhereness and Translation” en Migrant Shores. Ed. M Palacios. Cliffs of Moher: Salmon Poetry, 2017. 11-19.
2016
 • Caneda Cabrera, Teresa. “Joyce and the Aesthetics of Silence: Absence and Loss in ‘The Dead’”. In Joyce and Silence. Eds. Rosa Maria Bolletieri and Serenella Zanoti. London: Bloomsbury Press, 2016.
 • Lorenzo Modia, María Jesús. “The Reception of Galician performances and (Re)Translation of Shakespeare”. Multicultural Shakespeare: Translation, Appropriation and Performance. 16.1 (2017): 73- 86. ISSN: 2300-7605. 
 • Palacios, Manuela.“Galician Poetry: An Introduction” en Six Galician Poets. Ed. M Palacios. Todmorden: Arc, 2016. 12-21.
 • Palacios, Manuela. “A cidade das mulleres: imaxinarios urbanos na poesía actual de Galicia e Irlanda” in Novo espazo público: a emerxencia cultural. Eds. N. Herrero, M.P. Freire & E. Agrelo. Santiago: Universidade de Santigo de Compostela, 2015 (published in 2016): 29-41.
2015
 • Caneda Cabrera, Teresa. “Joyce, Hospitality and the Foreign Other”. In James Joyce, Whence, Whither and How. Ed. Giuseppina Cortese. Allesandria: Edizioni dell Orso, 2015: 269-278. 
 • Fernández Sánchez, José Francisco. “Principios fundacionales del relato irlandés moderno”. In Fragmentos de realidad. Los autores y las poéticas del cuento en lengua inglesa. Ed. Santiago Rodríguez Guerrero-Strachan. Valladolid: Ediciones Universidad de Valladolid, 2015: 141-155.
 • González Arias, Luz Mar. “‘A pedigree bitch, like myself’: (Non)Human Illness and Death in Dorothy Molloy’s Poetry”. In Animals in Irish Literature and Culture. Eds. Kathryn Kirkpatrick and Borbála Faragó. London: Palgrave Macmillan, 2015: 119-131.
 • Lorenzo Modia, María Jesús. “Viaxes literarias e culturais entre Galicia e Australia”. In Rosendo Salvado and the Australian Aboriginal World. Eds. Ramón Máiz and Tiffany Shellam. Santiago de Compostela: Consello Cultura Galega, 2015: 209- 228.  
 • Nogueira Pereira, María Xesús. “Poesía y género. Los pespuntes de la palabra en la literatura gallega”. In Literaturas ibéricas. Teoría, historia y crítica comparativas. Cord. Juan Ribera LLopis. Madrid: Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense de Madrid: Anejo IX de la Revista de Filología Románica, 2015: 45-58.  
 • Nogueira Pereira, María Xesús. “Tanta brancura que eu tiña. A violencia de xénero na poesía galega escrita por mulleres”. In Historia, cultura, violencia. Coords. Fernando Suárez Golán & Ana Cabana Iglesias. Santiago de Compostela: USC Publicacións, 2015, ed. electrónica. DOI: http://dx.doi.org/10.15304/cc.2015.737.  
 • Palacios, Manuela. “Prólogo”. In Un bosque novo. Antoloxía de poesía gaélica do século XX. Ed. Carme Rodríguez Alonso. A Coruña: Trifolium, 2015: 7-10.
 • Palacios, Manuela. “A cidade das mulleres: imaxinarios urbanos na poesía actual de Galicia e Irlanda”. In Novo espazo público: a emerxencia cultural. Eds. N. Herrero, M.P. Freire & E. Agrelo. Santiago: Universidade de Santigo de Compostela, 2015: 29-41.
2014
 • Acuña, Ana. “Voces de terras distantes para a literatura galega”. In Letras nómades. Experiencias da mobilidade feminina na literatura galega. Berlin: Frank & Timme, 2014: 179-195.
 • Fernández Sánchez, José Francisco. “Authors on the Move: The Art Council Writer’s Tours of 1969”. In A Rich Field Full of Pleasant Surprises. Essays on Contemporary Literature in Honour of Professor Socorro Suárez Lafuente. Eds. J.F. Fernández Sánchez and A. Moreno Álvarez. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2014: 26-37.
 • González Arias, Luz Mar. “Blood that Seeps Deep into the Earth”. Epilogue in Blood Debts. Ed. Celia de Fréine, Dublin: Scotus Press, 2014: 101-107.
 • Lorenzo Modia, María Jesús. “Languaging in Translating Galician Poetry into English”. In Languaging Experiences: Learning and Teaching Revisited. Eds. Hadrian Lankiewicz & Emilia Wasikiewich-Firlej. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2014: 73-94.
 • Lorenzo Modia, María Jesús, Margarita Estévez Saá, José Manuel Estévez Saá & José María Tejedor Cabrera. “The Lost Female Tradition II: Predecessors, Contemporaries and Successors of James Joyce in Irish Writing”. In Hopes and Fears: English and American Studies in Spain. Ed. Rosario Arias et al. Málaga: Universidad de Málaga, 2014: 331-333.
 • Nogueira Pereira, María Xesús. “Apuntamentos nómades. Viaxe e literatura nas escritoras galegas”. In Letras nómades. Experiencias da mobilidade feminina na literatura galega. Ed. Ana Acuña. Berlin: Frank & Timme 2014: 153-178.
 • Palacios, Manuela. “Cuestión de enfoque: Fotografía, muller e viaxe”. In Letras nómades. Experiencias da mobilidade feminina na literatura galega. Ed. Ana Acuña. Berlín: Frank & Timme, 2014: 117-152.
 • Palacios, Manuela. “Intimations of Displacement in Irish and Galician Poetry”. In Mobile Narratives. Travel, Migration, and Transculturation. Eds. Eleftheria Arapoglou, Mónika Fodor & Jopi Nyman. New York & London: Routledge, 2014: 174-186.
 • Palacios, Manuela & María Xesús Nogueira. “Endangered Landscapes: Poetic Interventions in Ireland and Galicia”. In Contemporary Developments in Emergent Literatures and the New Europe. Eds. Domínguez, César & Manus O’Dwyer. Santiago de Compostela: USC Editora, 2014: 185-205.
 • Rodríguez Fernández, Olivia. “O círculo da historia: unha nena da Galicia mártir”. In Letras nómades. Experiencias da mobilidade feminina na literatura galega. Ed. Ana Acuña. Berlín: Frank & Timme, 2014: 71-96.
2013
 • Palacios, Manuela. “A escritora e a viaxe. Con Lupe Gómez en Santiago de Compostela”. In Lupe Gómez: libre e estranxeira. Estudos e traducións. Ed. Burghard Baltrusch. Berlin: Frank & Timme, 2013: 151-157.
 • Palacios, Manuela. “Enriched and Challenged: Women Writers’ Encounters with Foreignness”. In Interrogating Gazes. Comparative Critical Views on the Representation of Foreignness and Otherness. Eds. Montserrat Cots, Pere Gifra-Adroher & Glyn Hambrook. Bern: Peter Lang, 2013: 187-194.
 • Palacios, Manuela. “Exilio e tabú”. In Cultura y migraciones. Enfoques multidisciplinarios. Ed. Felipe Andrés Aliaga Sáez. Santiago de Compostela: USC Edicións, 2013: 127-137.