BOOK CHAPTERS

2022

Lorenzo Modia, María Jesús. “La poesía de significados crípticos: Medbh McGuckian”. La hoja verde de la lengua: Poesía angloirlandesa contemporánea. Ed. Mario Murgia. Ciudad de México: Universidad Autónoma de México, 2022. 185-200 & 359-60.

Lorenzo Modia, María Jesús. “Imágenes del Reino Unido durante la primera mitad del siglo XX en la prensa gallega”. El Patrimonio documental en las relaciones entre Gran Bretaña e Irlanda y la Península Ibérica a lo largo de los siglos. Ed. Mónica Amenedo. Berna: Peter Lang, 2022. In press. 

Lorenzo Modia, María Jesús. “The Reaction in Galicia to the Easter Rising and the Irish Revolution”. Internationalising the Irish Revolution. Eds. Dermot Keogh, Owen McGee & Mervyn O’Driscoll. Ireland, 2022. In press. 

Palacios González, Manuela.   “Imaginarios animales de las poetas irlandesas actuales: Una aproximación ecocrítica”.  La hoja verde de la lengua. Poesía angloirlandesa contemporánea. Ed. Mario Murgia. Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2022. 33-50 and 329-330. ISBN: Forthcoming.

Palacios González, Manuela & María Xesús Nogueira.  “The Violent Othering of Women and Animals in Nuala Ní Dhomhnaill’s and Luz Pichel’s Poetry”. The Cultural Politics of In/Difference: Irish Texts and Contexts. Eds. Aida Rosende Pérez & Rubén Jarazo. Bern: Peter Lang, 2022 (forthcoming).

2021

Acuña Trabazo, Ana.Los que se fueron. Concha Castroviejo (1910-1995)”. Voces de Escritoras Olvidadas. Ed. Guillermo Escolar. Madrid: Escolar y Mayo, 2021. 273-294.

Acuña Trabazo, Ana. “‘Forxar a terra’. O Ateneo Santa Cecilia de Marín nas Orixes da Escrita de Xela Arias”. Cadernos Ramón Piñeiro (XLIV). Celebración de Xela Arias “Intempériateme”. Sobre a Dificultade de Traducírmonos. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 2021. 19-28.

Lorenzo Modia, María Jesús. “Medbh McGuckian, Ireland and the Animal Trope”. Narrativas y Voces Aangloamericanas y Gaélicas en Clave Feminista. Ed. R. Riestra Camacho. Madrid: Dykinson, 2021. 245-263. 

Lorenzo Modia, María Jesús & Begoña Lasa. “Animals and the New Woman in the Late Nineteenth-Century Irish Press”. Narrativas y Voces Angloamericanas y Gaélicas en Clave Feminista. Ed. R. Riestra Camacho. Madrid: Dykinson, 2021. 86-101. 

Lorenzo Modia, María Jesús. “Análise sociolingüística e traductolóxica das Versións do inglés Realizadas pola irmandiña María Luz Morales”. Revista Galega de Filoloxía 13 (2021): 179-190. 

Nogueira Pereira, María Xesús. “Reescribir a maternidade. Notas sobre Darío a diario, de Xela Arias”. Verbas amigas. Estudos en homenaxe a Blanca Ana Roig Rechou. Eds. Marta Neira Rodríguez e Armando Requeixo. Santiago: Xunta de Galicia, Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2021. 549-573. 

Nogueira Pereira, María Xesús. “A Soidade Xeracional de Xela Arias”. Celebración de Xela Arias. “Intempériateme”. Sobre a dificultade de traducírmonos. Santiago: Xunta de Galicia, Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades. 

Nogueira Pereira, María Xesús. “Intempériateme”. Sobre a dificultade de traducírmonos. Santiago: Xunta de Galicia, Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2021. 189-197.  

Palacios González, Manuela.   ““La espectacularización de mujeres y animales en la poesía actual de Galicia e Irlanda”. Narrativas y voces angloamericanas y gaélicas en clave feminista. Ed. Rocío Riestra-Camacho. Madrid: Dykinson, 2021. 396-416. ISBN: 978-84-1377-575-3, ISBN electrónico: 978-84-1377-575-3.

Vega, Rexina. Intempériateme“. Sobre a dificultade de traducírmonos. Ed. Luís Cochón.  Secretaría Xeral de Política Lingüística, Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2021. 261-270. ISBN-13978-84-453-5382-0.

2020

Acuña Trabazo, Ana. “A crisálida dunha Galicia nova e universal=La Crisálida de una Galicia nueva y universal=The crucible of a new and universal Galicia”. Santiago de Compostela: Galicia, de Nós a nós: Fundación Cidade da Cultura de Galicia, 2020. 50-70 (Galician), 51-70 (Castillian), 255-259 (English).

Lorenzo Modia, María Jesús. “Plácido R. Castro, tradutor e anglista da galeguidade nas Rubáiyát”. Vocacións e Ideais de Plácido Castro. Ed. Xulio Ríos. Santiago de Compostela: Consello Cultura Galega, 2020. 35-51. DOI: 10.17075/vipc.2020

Lorenzo Modia, María Jesús. “Medbh McGuckian and Ecofeminist Anxiety: ‘The Contingency of Befalling’”. Estudios Irlandeses 15.2 (2020): 53-64. https://doi.org/10.24162/ei2020-9757

Lorenzo Modia, María Jesús. “A tradución da cultura irlandesa na Revista Nós/ The Translation of Irish Culture in the Magazine Nós”. Galicia de Nós a nós. Eds. Ana Acuña Trabazo and Afonso Vázquez-Monxardín Fernández. Xunta de Galicia: Santiago de Compostela, 2020. pp.158, 159, 273.

Nogueira Pereira, María Xesús. Papagaio, de Maribel Logueira y Luisa Villalta. Crónica fotográfico-poética de la transformación de un barrio”. Visiones urbanas. IX Jornadas internacionales Arte y Ciudad.  Coord. Miguel Ángel Martín. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 2020. https://oa.upm.es/66584/1/2020_03_Arte_ciudad.pdf 

Nogueira Pereira, María Xesús. Outros desejos, outras palavras. A representação de identidades sexuais não normativas na literatura galega contemporânea”. . Nós, xs Idadaptadxs. Representações, Desejos e Histórias LGBTIQ na Galiza. Coord. Daniel Amarelo. Santiago de Compostela: Através, 2020. 31-43.

Nogueira Pereira, María Xesús. “Reescribir a Maternidade. Notas sobre Darío a diario, de Xela Arias”. Verbas Amigas. Estudos en Homenaxe a Blanca Ana Roig Rechou. Eds. Marta Neira Rodríguez and Armando Requeixo. Santiago: Xunta de Galicia, Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2021. 559-569.

Nogueira Pereira, María Xesús. “O Coro das Malas Mulleres”. As Malas Mulleres. Ed. Marilar Aleixandre. Editorial Galaxia Literaria, 2021. 111-112

Palacios González, Manuela.   “As relacións literario-culturais entre Galicia e Irlanda. O futuro que queremos construír”. A propósito da viaxe de Plácido Castro ás Illas Blasket (Irlanda, 1928). Eds. Uxío-Breogán Diéguez Cequiel and Xulio Ríos. Instituto Galego de Historia y Fundación Plácido Castro, 2020. 71-91. ISBN: 978-84-09-20814-2.

2019
 •  Acuña Trabazo, Ana. “A musa encadeada de Evaristo de Sela”, in  Stella Maris González Balbuena y Xosé Abilleira Sanmartín (coords.), Homenaxe a Evaristo de Sela (1917-1994). Estudos e lembranzas sobre a vida e a obra do helenista e poeta. Vigo: Xerais, 2019, pp. 27-38. 
 • Acuña Trabazo, Ana. “As cartas de dona Virxinia Pereira Renda á familia de Ramón Otero Pedrayo. Un epistolario do íntimo e do exilio”, in Xosé A. Fernández Salgado e Aquilino S. Alonso Núñez (Ed.), Non haberá illa, pro hai o nome. Homenaxe a Antón Palacio. Vigo: Servizo de Publicacións da Universidade, 2019, 149-160.
 • Acuña Trabazo, Ana. “Santa, compañeira e natureza viva. A muller na obra en galego de Avelino Díaz”, in Non me deas diñeiro/polo que che dou. Tributo académico a Avelino Díaz (1897- 1971) Vol. I Poesía. Coruña: 3D1T0R4, 2019, pp. 77-84. 
 • Acuña Trabazo, Ana. “Antonio Fraguas e a construción do común na cultura popular”, in Antonio Fraguas. A cultura como forma de vida. Santiago de Compostela: Servizo de Publicacións da Universidade, 2019, pp. 133-157.
 • Estévez Saá, Margarita and María Jesús Lorenzo Modia. “Introduction – The Ethics and Aesthetics of Eco-Caring: Contemporary Debates On Ecofeminism(S)”. The Ethics and Aesthetics of Eco-Caring: Contemporary Debates on Ecofeminism(s). New York, Routledge, 2019, 1-25.
2018
 • Acuña Trabazo, Ana. “No principio foi a viaxe. Achegamento ao macrotexto de Isaac Xubín”, in Homenaxe a Ramón Gutiérrez Izquierdo. Vigo: Servizo de Publicacións da Universidade, 2018, pp. 15-25. 

 • Cabarcos, María Jesús. “Uprooted and Dispossessed: An Ecocritical Feminist Reading of Farida Karodia’s Other Secrets.” Beyond Trishanku: Diaspora Poetics and Homing in South Asian Women’s Writing. Ed. Shilpa Daithota Bhat. ISBN: 978-1-4985-7762-5. Lexington Books (Rowman & Littlefield Publishing), Maryland, US. 17–30.

 • Estévez-Saá, Margarita. “ ‘Us returniks’: Transcultural Atlantic Exchanges in Mary Rose Callaghan’s and Elizabeth Wassell’s Novels”. In Looking Out on the Fields. Reimagining Irish Literature and Culture. Eds. A. de Toro Santos  & Eduardo Barros Grela. Université de Rennes 2, 2018, 223-239. 

 • Lorenzo Modia, María Jesús. “Medbh McGuckian and Eco-feminism(s): ‘Chalice Orchard’”. In Looking Out on the Fields. Reimagining Irish Literature and Culture. Eds. A. de Toro Santos  & Eduardo Barros Grela. TIR, Université de Rennes 2, 2018, 259-273.

 • Palacios, Manuela. “Poetry from Northern Ireland: Dialogues across Boundaries”. In Looking Out on the Fields. Reimagining Irish Literature and Culture. Eds. A. de Toro Santos  & Eduardo Barros Grela. TIR, Université de Rennes 2, 2018, 165-189.

2017
 • Palacios, Manuela. “Migration, Otherwhereness and Translation” en Migrant Shores. Ed. M Palacios. Cliffs of Moher: Salmon Poetry, 2017. 11-19.
2016
 • Caneda Cabrera, Teresa. “Joyce and the Aesthetics of Silence: Absence and Loss in ‘The Dead’”. In Joyce and Silence. Eds. Rosa Maria Bolletieri and Serenella Zanoti. London: Bloomsbury Press, 2016.
 • Lorenzo Modia, María Jesús. “The Reception of Galician performances and (Re)Translation of Shakespeare”. Multicultural Shakespeare: Translation, Appropriation and Performance. 16.1 (2017): 73- 86. ISSN: 2300-7605. 
 • Palacios, Manuela.“Galician Poetry: An Introduction” en Six Galician Poets. Ed. M Palacios. Todmorden: Arc, 2016. 12-21.
 • Palacios, Manuela. “A cidade das mulleres: imaxinarios urbanos na poesía actual de Galicia e Irlanda” in Novo espazo público: a emerxencia cultural. Eds. N. Herrero, M.P. Freire & E. Agrelo. Santiago: Universidade de Santigo de Compostela, 2015 (published in 2016): 29-41.
2015
 • Caneda Cabrera, Teresa. “Joyce, Hospitality and the Foreign Other”. In James Joyce, Whence, Whither and How. Ed. Giuseppina Cortese. Allesandria: Edizioni dell Orso, 2015: 269-278. 
 • Fernández Sánchez, José Francisco. “Principios fundacionales del relato irlandés moderno”. In Fragmentos de realidad. Los autores y las poéticas del cuento en lengua inglesa. Ed. Santiago Rodríguez Guerrero-Strachan. Valladolid: Ediciones Universidad de Valladolid, 2015: 141-155.
 • González Arias, Luz Mar. “‘A pedigree bitch, like myself’: (Non)Human Illness and Death in Dorothy Molloy’s Poetry”. In Animals in Irish Literature and Culture. Eds. Kathryn Kirkpatrick and Borbála Faragó. London: Palgrave Macmillan, 2015: 119-131.
 • Lorenzo Modia, María Jesús. “Viaxes literarias e culturais entre Galicia e Australia”. In Rosendo Salvado and the Australian Aboriginal World. Eds. Ramón Máiz and Tiffany Shellam. Santiago de Compostela: Consello Cultura Galega, 2015: 209- 228.  
 • Nogueira Pereira, María Xesús. “Poesía y género. Los pespuntes de la palabra en la literatura gallega”. In Literaturas ibéricas. Teoría, historia y crítica comparativas. Cord. Juan Ribera LLopis. Madrid: Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense de Madrid: Anejo IX de la Revista de Filología Románica, 2015: 45-58.  
 • Nogueira Pereira, María Xesús. “Tanta brancura que eu tiña. A violencia de xénero na poesía galega escrita por mulleres”. In Historia, cultura, violencia. Coords. Fernando Suárez Golán & Ana Cabana Iglesias. Santiago de Compostela: USC Publicacións, 2015, ed. electrónica. DOI: http://dx.doi.org/10.15304/cc.2015.737.  
 • Palacios, Manuela. “Prólogo”. In Un bosque novo. Antoloxía de poesía gaélica do século XX. Ed. Carme Rodríguez Alonso. A Coruña: Trifolium, 2015: 7-10.
 • Palacios, Manuela. “A cidade das mulleres: imaxinarios urbanos na poesía actual de Galicia e Irlanda”. In Novo espazo público: a emerxencia cultural. Eds. N. Herrero, M.P. Freire & E. Agrelo. Santiago: Universidade de Santigo de Compostela, 2015: 29-41.
2014
 • Acuña, Ana. “Voces de terras distantes para a literatura galega”. In Letras nómades. Experiencias da mobilidade feminina na literatura galega. Berlin: Frank & Timme, 2014: 179-195.
 • Fernández Sánchez, José Francisco. “Authors on the Move: The Art Council Writer’s Tours of 1969”. In A Rich Field Full of Pleasant Surprises. Essays on Contemporary Literature in Honour of Professor Socorro Suárez Lafuente. Eds. J.F. Fernández Sánchez and A. Moreno Álvarez. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2014: 26-37.
 • González Arias, Luz Mar. “Blood that Seeps Deep into the Earth”. Epilogue in Blood Debts. Ed. Celia de Fréine, Dublin: Scotus Press, 2014: 101-107.
 • Lorenzo Modia, María Jesús. “Languaging in Translating Galician Poetry into English”. In Languaging Experiences: Learning and Teaching Revisited. Eds. Hadrian Lankiewicz & Emilia Wasikiewich-Firlej. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2014: 73-94.
 • Lorenzo Modia, María Jesús, Margarita Estévez Saá, José Manuel Estévez Saá & José María Tejedor Cabrera. “The Lost Female Tradition II: Predecessors, Contemporaries and Successors of James Joyce in Irish Writing”. In Hopes and Fears: English and American Studies in Spain. Ed. Rosario Arias et al. Málaga: Universidad de Málaga, 2014: 331-333.
 • Nogueira Pereira, María Xesús. “Apuntamentos nómades. Viaxe e literatura nas escritoras galegas”. In Letras nómades. Experiencias da mobilidade feminina na literatura galega. Ed. Ana Acuña. Berlin: Frank & Timme 2014: 153-178.
 • Palacios, Manuela. “Cuestión de enfoque: Fotografía, muller e viaxe”. In Letras nómades. Experiencias da mobilidade feminina na literatura galega. Ed. Ana Acuña. Berlín: Frank & Timme, 2014: 117-152.
 • Palacios, Manuela. “Intimations of Displacement in Irish and Galician Poetry”. In Mobile Narratives. Travel, Migration, and Transculturation. Eds. Eleftheria Arapoglou, Mónika Fodor & Jopi Nyman. New York & London: Routledge, 2014: 174-186.
 • Palacios, Manuela & María Xesús Nogueira. “Endangered Landscapes: Poetic Interventions in Ireland and Galicia”. In Contemporary Developments in Emergent Literatures and the New Europe. Eds. Domínguez, César & Manus O’Dwyer. Santiago de Compostela: USC Editora, 2014: 185-205.
 • Rodríguez Fernández, Olivia. “O círculo da historia: unha nena da Galicia mártir”. In Letras nómades. Experiencias da mobilidade feminina na literatura galega. Ed. Ana Acuña. Berlín: Frank & Timme, 2014: 71-96.
2013
 • Palacios, Manuela. “A escritora e a viaxe. Con Lupe Gómez en Santiago de Compostela”. In Lupe Gómez: libre e estranxeira. Estudos e traducións. Ed. Burghard Baltrusch. Berlin: Frank & Timme, 2013: 151-157.
 • Palacios, Manuela. “Enriched and Challenged: Women Writers’ Encounters with Foreignness”. In Interrogating Gazes. Comparative Critical Views on the Representation of Foreignness and Otherness. Eds. Montserrat Cots, Pere Gifra-Adroher & Glyn Hambrook. Bern: Peter Lang, 2013: 187-194.
 • Palacios, Manuela. “Exilio e tabú”. In Cultura y migraciones. Enfoques multidisciplinarios. Ed. Felipe Andrés Aliaga Sáez. Santiago de Compostela: USC Edicións, 2013: 127-137.