2024

Palacios González, Manuela. “Ecological Uses of Translation: Two Poems by Paula Meehan Rendered into Galician”, Cadernos de Literatura en Traduçao 27: 10 – 22. DOI: https://doi.org/10.11606/issn.2359-5388.i27p10-22

Carregal-Romero, José. “’So This was what Being Alone was like’: Articulations of Vulnerability in Colm Tóibín’s Nora Webster“, English Studies, DOI:
10.1080/0013838X.2024.2330826

Alonso Alonso, María. “A posthuman approach to BrexLit and bordering practices through an analysis of John Lanchester’s The Wall”, Humanities 13(1) 34 (ISSN: 2076-0787). DOI: https://doi.org/10.3390/h13010034

Barbour, Catherine. “Cocaine Cowboys: Visualizing Aging Masculinities in Galician Narco Noir”, Romance Quarterly, DOI: 10.1080/08831157.2023.2294503

2023

Alonso Alonso, María. 2023. “Posthuman Intersections in BrexLit: Representing Migration in Contemporary British Fiction”, Critique: Studies in Contemporary Fiction, 64(5) : in press (ISSN: 0011-1619). DOI: https://doi.org/10.1080/00111619.2023.2255125

Palacios, Manuela. “Vieiros literarios do ecofeminismo en Galicia e Irlanda”. Atlánticas. Revista internacional de estudios feministas 8(1): 214-247 (ISSN: 2530-2736). DOI: https://dx.doi.org/10.17979/arief.2023.8.1.8673

2022

Acuña Trabazo, Ana. “Fendas de salitre. Unha visión ecocrítica do traballo das mulleres do mar.” Ana Acuña Trabazo, Xosé Henrique Costas González, Rexina Rodríguez Vega (eds): Caer abrindo círculos pechados. Homenaxe á profesora Amparo Solla. Vigo: Universidade, pp. 313-326

Acuña Trabazo, Ana. “O sentido do abraio en Florencio Delgado Gurriarán. Unha lectura ecocrítica”. Luís Alonso Girgado, Luís Cochón e Armando Requeixo (coords.): Cadernos Ramón Piñeiro (XLV) Estudos arredor de Florencio Delgado Gurriarán. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, pp. 13-28

Acuña Trabazo, Ana e María Xesús Nogueira. “Escrituras de terra e de auga. Palabras e imaxes sobre a desposesión”. Abriu. Estudos de textualidade do Brasil, Galicia e Portugal 11, 2022.

Acuña Trabazo, Ana e María Xesús Nogueira, “Palabras e imaxes nunha visión interdisciplinar”. Abriu. Estudos de textualidade do Brasil, Galicia e Portugal 11, 2022.

Acuña Trabazo, Ana, e María Xesús Nogueira Pereira. 2022. “Presentación”. Abriu: Estudos deTextualidade do Brasil, Galicia e Portugal. Monográfico. Palabras e imaxes, nº 11 pp. 11-16

Acuña Trabazo, Ana, e Maria Xesús Nogueira (2022). “Escrituras de terra e de auga: Palabras e imaxes sobre a desposesión”. Abriu: Estudos De Textualidade Do Brasil, Galicia e Portugal, (11), 17–64. https://doi.org/10.1344/abriu2022.11.1

Estévez Saá, José Manuel y Margarita Estévez Saá. “Transcultural Relationships in Donal Ryan’s Fiction: ‘A tearing and reconstituting, a building of something’”. In Journal of Multicultural Discourses. Print ISSN: 1744-7143 Online ISSN: 1747-6615

Estévez-Saá, Margarita. “One Hundred Years of James Joyce’s Ulysses in the World and in Spain”. Nexus 0.1 (2022) Asociación Española de Estudios Norteamericanos. 11-16 ISSN:  1697-464

https://aedean.org/?page_id=141

Sacido Romero, Jorge and Margarita Estévez-Saá. “Un debate con Terry Eagleton”. Theory Now: Journal of Literature, Critique and Thought. 5.2 (2022). Granada: Universidad de Granada. 235-252. ISSN: 2605-2822. https://revistaseug.ugr.es/index.php/TNJ/article/view/25104

DOI: https://doi.org/10.30827/tn.v5i2.25104

Nogueira Pereira, María Xesús. “La poesía gallega en los dos mil”. Ínsula 910, 2022.

Nogueira Pereira, María Xesús. “Negar o azul. A poesía do Prestige na literatura galega”. Madrygal 25, 2022.

Nogueira Pereira, María Xesús. “Poesía, espolio e degradación medioambiental. Lecturas desde a crítica e o ecofeminismo”. Atlánticas 8, 2022.

Palacios, Manuela. “A ecopoesía en tradución: Entrevista con Keith Payne”. Viceversa 22: 258-265 (ISSC: 1135-8920). DOI: https://doi.org/10.35869/viceversa.v22i.3947

Roldán Romero, Vanesa. “Colonising the Nonhuman Other in Anne Haverty’s One Day as a Tiger.” Ecozon@, vol. 13, no. 1, 2022, pp. 141-154.

Roldán Romero, Vanesa. “Éilís Ní Dhuibhne (ed.). Look! It’s a Woman Writer!” ABEI Journal: The Brazilian Journal of Irish Studies, vol. 23, no. 2, May 2022, pp. 259-262

Roldán Romero, Vanesa. “‘Irishness and the Equine Animal in Anne McCaffrey’s The Lady: A Novel.” Green Letters, ahead of print, 2022, pp. 1-16.

2021
Acuña Trabazo, Ana. “Un achegamento ás relacións humanimais na literatura galega”. Madrygal Revista de Estudios Gallegos 24 (2021): 15-32. DOI: http://dx.doi.org/10.5209/madr.80231

Acuña Trabazo, Ana. “Vida, amor y muerte de Lois Pereiro, un poeta beat a la gallega”. The Conversation (27 July 2021).

Acuña Trabazo, Ana. “Virxinia Pereira Renda. Protagonista dos comezos do nacionalismo”.”. Álbum de Galicia (Consello da Cultura Galega) (2021). DOI: 10.17075/adg.2021.23710

Alonso Alonso, María & Gabriela Rivera Rodríguez.“The Animal Eye and Refugee Vulnerability in Wajdi Mouawad’s Anima”. Zoographies. Animal Writings and Figurations. Other Modernities. Journal on Literary and Cultural Studies 26.1 (2021): 114-126. Eds. Renato Boccali and Marianna Scaramucci. ISSN: 2035-7680.

Estévez Saá, Margarita. Joyces’ Heirs: Joyce’s Imprint on Recent Global Literatures. Estudios Irlandeses Vol. 15 March 2020-Feb. 2021 Universidad de Barcelona y AEDEI. 230-232 ISSN 1699-311X

https://www.estudiosirlandeses.org/wp-content/uploads/2020/03/DEF-SPAIN-SECTION.pdf

Nogueira, María Xesús. “As mañás novas e neboadas da poesía de Xela Arias: 1982-1984”. Grial 230 (2021): 106-111.

Nogueira Pereira, María Xesús.  “Un problema de palabras. A poética de Xela Arias”. Boletín da Real Academia Galega 382, 2021, pp. 31-40. DOI: https://doi.org/10.32766/brag.382.805

Palacios González, Manuela & Marilar Aleixandre.  “Damnatio ad Bestias: Performing Animality and Womanhood in Contemporary Irish and Galician Poetry”. Altre Modernità 26 (2021): 84-98. ISSN: 2035-7680

Palacios González, Manuela.  “Traducindo ‘outramente’ nas escolmas de poesía galega e irlandesa”. Viceversa 21 (2021): 321-334. ISSN: 1135-8920 | ISSN dixital: 1989-2853 DOI: https://doi.org/10.35869/viceversa.v0i21.3474

Rodríguez Vega, Rexina.“Mírome e non son eu. A desaparición da autoría en Tigres coma Cabalos, de Xela Arias”.  Cadernos Ramón Piñeiro (XLIV). Celebración de Xela Arias. 

Rodríguez Vega, Rexina. “¿Es posible (auto)traducir el teatro posdramático? Traducción y tradición nacional en Deixa de Tocala, Sam, de Avelina Pérez”. Sendebar 31 (2021): 130-145.  ISSN 1130-5509,

2020

Estévez-Saa, Margarita. “Recent Contributions to the Irish Novel by Sara Baume, Anna Burns and Eleanor O’Reilly: On Language, Words and WordlessnessOceánide 13-2020 (Lorenzo Modia, María Jesús et al, eds.) Oceánide, Journal of the Spanish Society for the Study of Popular Culture. SELICUP (2020): 85-94.

Estévez-Saá, Margarita, Manuela Palacios González, & Noemí Pereira Ares (eds.).  “Introduction”. Estudios Irlandeses (Número especial “Eco-Fictions, the Animal Trope and Irish Studies”) 15.2 (November 2020): 1-146 ISBN: 1699-311X: 1-5 ISBN: 1699-311X DOI: https://doi.org/10.24162/EI2020-9716.

Lorenzo Modia, María Jesús, Eduardo Barros Grela & José Miguel Alonso-Giráldez “Introducción Oceánide 13-2020 (Lorenzo Modia, María Jesús et al, eds.) Oceánide, Journal of the Spanish Society for the Study of Popular Culture. SELICUP (2020): 19-21

Lorenzo Modia, María Jesús y Begoña Lasa “Representations of the New Woman in The Irish Times and The Weekly Irish Times. A Preliminary ApproachOceánide 13-2020 (Lorenzo Modia, María Jesús et al, eds.) Oceánide, Journal of the Spanish Society for the Study of Popular Culture. SELICUP (2020): 61-68.

Nogueira Pereira, María Xesús.  “Outras miradas críticas á poesía galega de 1975 a hoxe. Algúns casos prácticos”, Galicia 21. Journal of Contemporary Galician Studies. Issue J. Prismas e lecturas da crítica galega contemporáneam 2020, https://www.galicia21journal.org/J/index.php?scrollx=0&scrolly=420&tema=nogueira

Palacios, Manuela & María Xesús Nogueira.  “Otherwhereness and Gender: Mary O’Malley’s Asylum Road and Marga do Val’s A cidade sen roupa ao sol”  Oceánide 13-2020 (Lorenzo Modia, María Jesús et al, eds.) Oceánide, Journal of the Spanish Society for the Study of Popular Culture. SELICUP (2020): 103-110.

Palacios González, Manuela.  “‘Schoolchildren would not Now be Protesting had Greta Thunberg not Made her Stand. Writers have Begun to Take Note’. An Interview with Celia de Fréine”. Estudios Irlandeses 15.2 (2020) (co-written with Luz Mar González-Arias): 102-116. ISSN: 1699-311X. https://doi.org/10.24162/EI2020-9750.

Palacios González, Manuela, Margarita Estévez-Saá & Noemí Pereira Ares.  “The Woman & the Animal Trope. A Critical Selection of Contemporary Irish poetry”. Estudios Irlandeses (Número especial “Eco-Fictions, the Animal Trope and Irish Studies”) 15.2 (November 2020): 129-146. ISSN: 1699-311X. DOI: https://doi.org/10.24162/EI2020-9788

2019
Acuña Trabazo, Ana. “Cita dos amigos pontevedreses. Epistolario de Antonio Fraguas a Xosé Filgueira Valverde”, in Antonio Fraguas: laboris causa. Trigo limpo candeal. Cadernos Ramón Piñeiro (XXXIX). Xunta de Galicia, 2019, pp. 71-88.

Alonso, María y María Jesús Cabarcos. “A legacy of waste: Reflections on literature and the environment.” Journal of Postcolonial Writing 55.2 (2019) (ISSN: 1744-9855): 147 – 154.

Aleixandre, Marilar“Escribir ou pasar o ferro: dilemas entre a vida profesional e os roles das mulleres en María Victoria Moreno”Boletín da Real Academia Galega, 379.

Palacios, Manuela“Relational Difference in Sinéad Morrissey’s Poetry: An Ecocritical Approach”Études Irlandaises, 44.1 (Autumn/Winter, 2019): 73-85.

Palacios, Manuela. Migrant Shores: en prol dunha ecoloxía da atención e da tradución. Galicia 21, Issue I ‘19 (2019): 125-145.

2018
Acuña Trabazo, Ana“As antoloxías consultadas da poesía galega: da Escolma de poesía galega IV. Os contemporáneos de Francisco Fernández del Riego aos Novísimos da poesía galega de María Victoria Moreno”, Boletín Galego de Literatura, 52.1 (2018): 5-19.

Aleixandre, Marilar“Territorio de sombras: O París de Modiano”Grial. Revista Galega de Cultura, 220 (2018), 26–31.  ISSN 0017-4181.  Número monográfico “Ler cidades, transitar textos”)

Alonso, María. “Stories of Migration and Solitude: A Portrayal of Spanish Society Before and After the Economic Crisis through Icíar Bollaín’s Works”. Bulletin of Spanish Visual Studies 2.1 (2018):  pp. 17-38 (ISSN: 24-74-1604).

Estévez Sáa, Margarita. “Do “querido e noxento Dublín” ao “corazón da metrópole hibérnica”” Grial. Revista Galega de Cultura, 220 (2018), 26–31.  ISSN 0017-4181.  Número monográfico “Ler cidades, transitar textos”)

Estévez-Saá, Margarita & María Jesús Lorenzo-Modia.  “The Ethics and Aesthetics of Eco-caring: Contemporary Debates on Ecofeminism(s)”, Women’s Studies, 47.2 (2018), 123-146.

Jiménez-Aleixandre, María Pilar. “A paixón por ensinar: Mestras e metáforas do leite en María Victoria Moreno”. Cadernos Ramón Piñeiro XXXVIII. María Victoria Moreno.Homenaxe. Palabra fértil no tempo. (2018) 97–108. Santiago de Compostela. ISBN:  978-84-453-5216-8

Jiménez-Aleixandre, María Pilar. “Escribir ou pasar o ferro: Unha análise feminista dos dilemas entre a vida profesional e os roles das mulleres en María Victoria Moreno” Boletín da Real Academia Galega, 379 (2018) 187–197.  ISSN: 1576-8767. ISSN-e: 2605–1680

Jiménez-Aleixandre, María Pilar & Ramón López-Facal. “A construción da identidade galega e das súas representacións sociais: o cultural e o natural” eHumanista/IVITRA, 13.

Palacios, Manuela“Inside the Whale: Configurations of An-other Female Subjectivity”, Women’s Studies, 47.2 (2018): 160-172.

Rodriguez Durán, JorgeUrban Tales: Women’s Imaginaries in Short Fiction about the Troubles. In Proceedings from the 40th Interantional Conference of the Spanish Association for Angloamerican Studies (AEDEAN), Ferrández San Miguel, María e Claus-Peter Neumann (ed). Servicio de Publicaciones de la Universidad de Zaragoza, pp. 145-158. ISBN: 978-84-16723-51-5.

2017
Acuña, Ana. “‘Palabras secretas’ de Ana Lois”, Boletín Galego de Literatura, 50 (2017): 5-15. http://dx.doi.org/10.15304/bgl.50.3982

Acuña, Ana & Nogueira Pereira, María Xesús“Introdución”, Boletín Galego de Literatura, 50 (2017): 3-15.

Aleixandre, Marilar“A urda do territorio e a trama da oralidade en Carlos Casares”Boletín da Real Academia Galega, 378 (2017): 163-174.

Estévez-Saá, Margarita“Custodias da terra: A muller rural na obra da irlandesa Alice Taylor”, Boletín Galego de Literatura, 50 (2017): 19-33.

Lorenzo-Modia, María Jesús. “‘The Feather Shop’ de Medbh McGuckian: A ollada empática ás mulleres e á natureza”, Boletín Galego de Literatura, 50 (2017): 69-88.

Lorenzo Modia, María Jesús“The Reception of Galician performances and (Re)Translations of Shakespeare” Multicultural Shakespeare: Translation, Appropriation and Performance. 16.1 (2017): 73- 86. ISSN: 2300-7605.

Mejuto Soba, A.P. y Olivia Rodríguez “La mujer emigrante y exiliada como custodia de la memoria histórica gallega. El caso del proceso a José Mejuto Bernárdez, republicano fusilado en 1937”  Madrygal. Revista de Estudios Galegos, 20 (Núm. especial 2017): 165-177.

Nogueira Pereira, María Xesús“Os poemas de Ilduara Eliz, de Chus Pato”, Boletín Galego de Literatura, 50 (2017): 17-31.

Palacios, Manuela“A campesiña no cambio de paradigma poético da poesía irlandesa contemporánea”Boletín Galego de Literatura, 50 (2017): 5-17.

Palacios, Manuela“Of Penelopes, Mermaids and Flying Women: Celia de Fréine’s Tropes of Mobility”, Estudios Irlandeses, 12 (2017): 92-103.

Palacios, Manuela“Travesías das baleas pola poesía contemporánea de Galicia e Irlanda: Xénero, empoderamento e extinción”, Madrygal, 20 (2017): 127-145.

Rodríguez González, Olivia.“Encontro con Marilar Aleixandre”, Boletín Galego de Literatura, 50 (2017): 5-16.

2016
Acuña Trabazo, Ana. “Sempre e mais despois. No centenario do nacemento de Raimundo García Domínguez, Borobó”. Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, 19 (2016): 11-23.

Acuña, Ana. “Curando coa palabra. Entre a literatura e a medicina popular”, Escrita Contemporánea. Actas das IX Xornadas de Literatura de Tradición Oral. Remedios, prácticas e ritos curativos da medicina popular tradicional. A Coruña: AELG/Deputación de Lugo, 2016, pp. 57-79.

Acuña Trabazo, Ana. “D’As tres columnas ás Noites con Violeta. As mulleres no ensaio e na poesía de Sabino Torres”, Olga. Revista de Poesía Galega en Madrid. Sabino Torres. Baixo o peito a ferida, 2 (2016): 7-9.

Acuña, Ana. “Sempre e mais despois. No centenario do nacemento de Raimundo García Domínguez, Borobó”, Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, 19, 2016, pp. 11-23.

Estévez-Saá, Margarita“A Map of Things Known and Lost in Anne Enright’s The Green Road”Estudios Irlandeses, 11 (2016). 45-55.

Nogueira, María Xesús. “A (re)escritura feminista. Notas sobre Begoña Caamaño”Madrygal. Revista de estudios gallegos, 19, pp. 151-159.

2015
Acuña Trabazo, Ana“Achegamento aos grupos de galegos en Madrid durante os primeiros trinta anos do século XX: a Mocedade Céltiga”. Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, 18 (special issue 2015): 399-409.

Nogueira Pereira, María Xesús“O equilibrio trastornado. O eu e a súa relación co outro na poesía de Xela Arias”Abriu, 4 (2015): 29-43.

Palacios González, Manuela. “Foto-grafías: mulleres migrantes galegas e irlandesas”, Galicia 21. Journal of Contemporary Galician Studies, Issue F (2014-2015): 5-23.

Palacios, Manuela“Mary O’Donnell: De Dublín a Compostela”. A trabe de ouro, 103 (2015): 443-457.

2014

Cabana Iglesia, Ana & Nogueira Pereira, María Xesús.  “Silencio, memoria y documentos de sombra. Desmemorias y relatos sobre la represión durante la guerra civil”. Ámbitos. Revista de Estudios de Ciencias Sociales y Humanidades, 32 (2014): 12-57.

Nogueira Pereira, María Xesús. “As fotografías de Begoña Caamaño”Grial, 204 (2014): 75-79.

Palacios, Manuela. “Translation in the Feminine: Theory, Commitment and (Good) Praxis”. Women’s Studies International Forum, 42 (2014): 87-93. DOI:10.1016/j.wsif.2013.06.003