ARTICLES

2021

Acuña Trabazo, Ana. “Un achegamento ás relacións humanimais na literatura galega”. Madrygal Revista de Estudios Gallegos 24 (2021): 15-32. DOI: http://dx.doi.org/10.5209/madr.80231

Acuña Trabazo, Ana. “Vida, amor y muerte de Lois Pereiro, un poeta beat a la gallega”. The Conversation (27 July 2021).

Acuña Trabazo, Ana. “Virxinia Pereira Renda. Protagonista dos comezos do nacionalismo”.”. Álbum de Galicia (Consello da Cultura Galega) (2021). DOI: 10.17075/adg.2021.23710

Alonso Alonso, María & Gabriela Rivera Rodríguez.“The Animal Eye and Refugee Vulnerability in Wajdi Mouawad’s Anima”. Zoographies. Animal Writings and Figurations. Other Modernities. Journal on Literary and Cultural Studies 26.1 (2021): 114-126. Eds. Renato Boccali and Marianna Scaramucci. ISSN: 2035-7680.

Nogueira, María Xesús. “As mañás novas e neboadas da poesía de Xela Arias: 1982-1984”. Grial 230 (2021): 106-111.

Palacios González, Manuela & Marilar Aleixandre.  “Damnatio ad Bestias: Performing Animality and Womanhood in Contemporary Irish and Galician Poetry”. Altre Modernità 26 (2021): 84-98. ISSN: 2035-7680

Palacios González, Manuela.  “Traducindo ‘outramente’ nas escolmas de poesía galega e irlandesa”. Viceversa 21 (2021): 321-334. ISSN: 1135-8920 | ISSN dixital: 1989-2853 DOI: https://doi.org/10.35869/viceversa.v0i21.3474

Rodríguez Vega, Rexina.“Mírome e non son eu. A desaparición da autoría en Tigres coma Cabalos, de Xela Arias”.  Cadernos Ramón Piñeiro (XLIV). Celebración de Xela Arias. 

Rodríguez Vega, Rexina. “¿Es posible (auto)traducir el teatro posdramático? Traducción y tradición nacional en Deixa de Tocala, Sam, de Avelina Pérez”. Sendebar 31 (2021): 130-145.  ISSN 1130-5509,

2020

Estévez-Saa, Margarita. “Recent Contributions to the Irish Novel by Sara Baume, Anna Burns and Eleanor O’Reilly: On Language, Words and WordlessnessOceánide 13-2020 (Lorenzo Modia, María Jesús et al, eds.) Oceánide, Journal of the Spanish Society for the Study of Popular Culture. SELICUP (2020): 85-94.

Estévez-Saá, Margarita, Manuela Palacios González, & Noemí Pereira Ares (eds.).  “Introduction”. Estudios Irlandeses (Número especial “Eco-Fictions, the Animal Trope and Irish Studies”) 15.2 (November 2020): 1-146 ISBN: 1699-311X: 1-5 ISBN: 1699-311X DOI: https://doi.org/10.24162/EI2020-9716.

Lorenzo Modia, María Jesús, Eduardo Barros Grela & José Miguel Alonso-Giráldez “Introducción Oceánide 13-2020 (Lorenzo Modia, María Jesús et al, eds.) Oceánide, Journal of the Spanish Society for the Study of Popular Culture. SELICUP (2020): 19-21

Lorenzo Modia, María Jesús y Begoña Lasa “Representations of the New Woman in The Irish Times and The Weekly Irish Times. A Preliminary ApproachOceánide 13-2020 (Lorenzo Modia, María Jesús et al, eds.) Oceánide, Journal of the Spanish Society for the Study of Popular Culture. SELICUP (2020): 61-68.

Palacios, Manuela & María Xesús Nogueira.  “Otherwhereness and Gender: Mary O’Malley’s Asylum Road and Marga do Val’s A cidade sen roupa ao sol”  Oceánide 13-2020 (Lorenzo Modia, María Jesús et al, eds.) Oceánide, Journal of the Spanish Society for the Study of Popular Culture. SELICUP (2020): 103-110.  

Palacios González, Manuela.  “‘Schoolchildren would not Now be Protesting had Greta Thunberg not Made her Stand. Writers have Begun to Take Note’. An Interview with Celia de Fréine”. Estudios Irlandeses 15.2 (2020) (co-written with Luz Mar González-Arias): 102-116. ISSN: 1699-311X. https://doi.org/10.24162/EI2020-9750.

Palacios González, Manuela, Margarita Estévez-Saá & Noemí Pereira Ares.  “The Woman & the Animal Trope. A Critical Selection of Contemporary Irish poetry”. Estudios Irlandeses (Número especial “Eco-Fictions, the Animal Trope and Irish Studies”) 15.2 (November 2020): 129-146. ISSN: 1699-311X. DOI: https://doi.org/10.24162/EI2020-9788

2019

  • Acuña Trabazo, Ana. “Cita dos amigos pontevedreses. Epistolario de Antonio Fraguas a Xosé Filgueira Valverde”, in Antonio Fraguas: laboris causa. Trigo limpo candeal. Cadernos Ramón Piñeiro (XXXIX). Xunta de Galicia, 2019, pp. 71-88. 
  • Alonso, María y María Jesús Cabarcos. “A legacy of waste: Reflections on literature and the environment.” Journal of Postcolonial Writing 55.2 (2019) (ISSN: 1744-9855): 147 – 154. 

2018

  • Alonso, María. “Stories of Migration and Solitude: A Portrayal of Spanish Society Before and After the Economic Crisis through Icíar Bollaín’s Works”. Bulletin of Spanish Visual Studies 2.1 (2018):  pp. 17-38 (ISSN: 24-74-1604).
  • Jiménez-Aleixandre, María Pilar. “A paixón por ensinar: Mestras e metáforas do leite en María Victoria Moreno”. Cadernos Ramón Piñeiro XXXVIII. María Victoria Moreno.Homenaxe. Palabra fértil no tempo. (2018) 97–108. Santiago de Compostela. ISBN:  978-84-453-5216-8
  • Rodriguez Durán, JorgeUrban Tales: Women’s Imaginaries in Short Fiction about the Troubles. In Proceedings from the 40th Interantional Conference of the Spanish Association for Angloamerican Studies (AEDEAN), Ferrández San Miguel, María e Claus-Peter Neumann (ed). Servicio de Publicaciones de la Universidad de Zaragoza, pp. 145-158. ISBN: 978-84-16723-51-5.

2017

  • Acuña, Ana & Nogueira Pereira, María Xesús“Introdución”, Boletín Galego de Literatura, 50 (2017): 3-15.

2016

  • Acuña Trabazo, Ana. “D’As tres columnas ás Noites con Violeta. As mulleres no ensaio e na poesía de Sabino Torres”, Olga. Revista de Poesía Galega en Madrid. Sabino Torres. Baixo o peito a ferida, 2 (2016): 7-9.
  • Acuña, Ana. “Sempre e mais despois. No centenario do nacemento de Raimundo García Domínguez, Borobó”, Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, 19, 2016, pp. 11-23. 

2015

2014